Открыть меню  Поиск

Філософія для студентів

Філософія для студентів – якісні статті про філософію. Шпори по філософії. Відповіді на іспити з Філософії, філософії історії, історії філософії


Філософія Карла Ясперса
Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    1 коментар

Карл Теодор Ясперс  постає у сучасній  світовій філософії  як один  із продовжувачів  традицій  німецького  екзистенціалізму. Його  так...

Філософські ідеї марксизму. Філософія Маркса
Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Філософія  марксизму  починає  формуватися  в період  другої  половини  ХІХ століття.  Великий  вплив  на її розвиток  здійснили ...

Советы студентам
Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Даже если вы учитесь на одни пятерки, написание диплома или курсовой может вызвать у вас проблемы, потому что это действительно очень сложный...

Проблема людини і свободи Канта
Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Проблема  свободи  стає досить актуальною  в етичній філософії   Канта,  якій  він  сам  надає   онтологічний  вимір.  Саме  ця...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Заслуга  Канта полягає  у  вирішенні   завдання  теорії  пізнання,  що  раніше  розділяла  емпіриків  і раціоналістів.  Кант дуже ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Особливе  місце  серед  філософських  концепцій  ХІХ  століття  займає  філософія  Сьорена  К‘єркегора. Саме  він   різко  виступає ...

Антична філософія, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Основну  частину  всієї  філософії  Платона  займає теорія    ідей.  Філософ  визначає  наявність існування  двох світів  –  ідей  та...

Антична філософія, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Перше, ніж перейти до даної  тематики,  спробуємо  визначити  таке  поняття  у філософії  як  субстанція. Крім  того  розглянемо  розвиток ...

Антична філософія, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    1 коментар

 Більш  фундаментальної  та  складної  проблеми  у  філософії,  ніж  сутність  буття  не  існувало.  Навіть  у  наш  час   не  можна ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Філософська логіка вважається широкою площиною для логічних досліджень. Її завдання полягає  у філософському осмисленні таких понять,  які...

Історія філософії, Філософія для студентів, Філософія ХХ століття   ·     ·    Прокоментуй!

  Аналітична філософія почала формуватися як інтелектуальна культура ХХ століття.  Відповідно, її започаткування належить різним...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Що таке феномен свідомості у філософії? Річ у тім, що сучасна  людська свідомість, безсумнівно, є  продуктом  або ж, інакше кажучи,...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

У ранньому  людському  суспільстві існували  нероздільні  пізнавальні  та  виробничі  види діяльності.  Поступово  сформовані  від...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Філософські   поясненя  про    природу  та цінність  в   різну  історичну  епоху  не були однаковими.  Поступово    формується...

Історія філософії, Філософія для студентів, Філософська пропедевтика   ·     ·    Прокоментуй!

Екзистенціалізм  вважають однією із найпоширеніших течій філософської думки, яка сформувалася у першій половині ХХ століття в Росії,...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Суспільна  свідомість  як система є дуже  складною.  Вона  має  свої форми  та  рівні. Спершу  ніж  її  охарактеризувати,  потрібно ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

За  поглядами  німецького  філософа Імануїла  Канта у явлення  людиною  про  простір  та  час  не застосовані до світу  як цілого.  Такі ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Теорія  циклічного  розвитку  є описом  моделі  соціокультурних динамічних процесів,  базисом  яких  виступає  уява  про ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Що ж насправді  вважається  суб‘єктом  громадського  розвитку і  як  до цього питання підходить сучасна наука. Необхідно  розуміти,  що ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Період  ХVII – XVIII  століття  став  поворотним  моментом  в історії  західноєвропейської  філософії,  оскільки  вона  зміщується  у центр ...

Что такое онтология?
Антична філософія, Історія філософії, Сучасна філософія, Філософія для студентів, Філософія ХХ століття   ·     ·    Прокоментуй!

Мы существуем в этом мире. Кроме нас, там еще находится множество объектов, как живых, так и неживых. Но все не вечно. Рано или поздно, случится,...

Антична філософія, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

 Атомісти  –  послідовники матеріалістичної  філософської школи  Левкіппа та Демокріта.  Засновник  філософського напрямку  вважав, ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Епікурейство –  один із напрямів, найвпливовіша  школа,   яка  сформувалася  в елліністичній  філософії.  Головним теоретиком  і...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Іонійська  філософія –  один  із давніх  напрямків  у грецькій філософії.  За  своєю  істотною формою   вона  є матеріалістичною ...

Типи громадського розвитку
Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Для  початку  необхідно  дати чітке визначення  поняттю  «громадський розвиток».  Щоб  перейти  до  цієї   важливої  на нашу думку ...

Історія релігій, Сучасна філософія, Філософія для студентів   ·     ·    2 коментарі

Поняття  «теургія» було вперше введено  у слов’янській  релігійній філософії  Володимиром  Соловйовим.   Цей термін  використовувався...

Історія філософії, Філософія для студентів, Філософська пропедевтика   ·     ·    5 коментарів

Найбільшою проблемою  у філософії  поряд з  поняттям «буття»  постає  матерія.  Матерію  відносять до філософської категорії, оскільки ...

Філософія для студентів, Філософія ХХ століття, Філософська пропедевтика   ·     ·    4 коментарі

Для того  щоб  з’ясувати  цю  концепцію,  спочатку  потрібно  дати чітке  пояснення:  що ми називаємо  буттям  і не буттям?  Чи  є...

Історія філософії, Філософія для студентів, Філософська пропедевтика   ·     ·    1 коментар

Перше ніж перейти до  цих понять,  намагатимемося  дати   їм правильне визначення.  У філософській пропедевтиці, історії філософії   ці...

Історія філософії, Філософія для студентів, Філософська пропедевтика   ·     ·    2 коментарі

Важливим питанням  для   сучасної філософії   постає проблема  пізнання.  І для того, щоб чітко  зрозуміти  нам  дану термінологію, ...

Поиск по сайту