Що ж насправді  вважається  суб‘єктом  громадського  розвитку і  як  до цього питання підходить сучасна наука.

Необхідно  розуміти,  що  суб‘єктом   громадського  розвитку  є  особистість,  яка   виступає  як  вияв  кожної   людини,  виражений  у конкретній  індивідуальній характеристиці. У соціальній  філософії  особливе  місце  займає  проблема  видатних  та історичних  особистостей.

Суб‘єктами  громадського  розвитку  найчастіше  виступає  соціальна  спільність:  пенсіонери, шахтарі, громадяни, тощо.  Вони  можуть організовуватися  з  допомогою  лідерів,  еліт,  державної  влади,  також  мають  самостійну  активність.  Соціальною  спільністю  ми   називаємо  такі  реально існуючі  об‘єднання   людей,  які характерні  виявом  якихось  об‘єктивних  ознак (праця, місце проживання,  рівень  доходу і так далі), почуттів, поглядів, ментальності,  ролі  в соціумі.Існує    два  види  соціальної   спільності – масові та групові.  Масова  спільність –  сукупність  людей,  виділених  на  основі  розходжень  у поведінці, які  ситуаційні  і не фіксовані,  а групова –  відрізняється  стійким  характером  взаємодії,  високим  рівнем згуртованості;  найчастіше   входить  у більш  соціальні суспільства  в якості їхніх  структурних  елементів.  Зразком  масової   спільності виступають  перш  за  все  учасники  широкого  політичного  або ж екологічного  руху (за мир, проти загрози ядерної  війни, забруднення навколишнього середовища), шанувальники  естради, фанати спортивних команд, члени  аматорських асоціацій  за інтересами (нумізмати, філателісти, тощо).

В самій  же  класифікації   соціальних  спільностей  виділяють  ті або інші  системоутворюючі базові  ознаки.  Таким  чином за ознаками   розрізняють  наступні  спільності:  територіальні, етнічні, демографічні, культурні.  Перші  різняться  за   соціальним складом населення,  освітнім  рівнем,  загальною  культурою та професійною  підготовленістю. Другі  спільності є  історично  сформованими  на  конкретно визначеній  території стійкою  сукупністю   людей,  які  володіють  подібними рисами, стабільною особливістю культури  і психологічного  складу,  свідомістю  своєї  єдності  та самосвідомістю.

 Богдан Стрикалюк