Історія філософії

історія філософії, епохи філософії, проблеми філософії, розвиток філософії,

Неофрейдизм

Неофрейдизмом називається один із напрямків в філософії, котрий поширювався в першу половину 20-30-х років ХХ...

Гаррі Стек Салліван

Гаррі Стек Салліван – видатний науковець початку ХІХ-кінця першої половини ХХ століття в сфері американського...

Система і метод Гегеля

Систему філософії Гегеля розділяють на три частини. Першою частиною системи «Наукою логіки», мислителем...

Історія пантеїзму

Пантеїзмом ми називаємо таке вчення, що ототожнює бога та світ. Це ж поняття можна зустріти як в релігії так і...

Клісфен

Клісфен – один із видатних державних діячів Афін. Народився близько 570 року до нашої ери. Походив з...

Публій Нігідій Фігул

Народився не раніше ніж 98 року до нашої ери в плебейській сім’ї, належав до роду патріціїв Марціїв. Фігул є...

Фемістій

Народився в 317 році в місті Пафлагонія. Батько Євгеній  був викладачем філософії. Освіту здобував в місті...

Сімплікій Кілікійський

Народився 490 року до нашої ери  в місті Кілікія. Навчався спочатку в Олександрійській філософській  школі...

Секстій Старший

Секстій – представник римської філософії, який зумів поєднати піфагореїзм та стоїцизм. Народився 70 року до нашої...

Марк Порцій Катон

Марк Катон народився 234 року (за свідченням Плутарха з Тітом Лівієм 239 року, хоча таке датування більше хибне) до...

Платонізм

Платонізм – одне із філософських вчень, запропоноване Платоном, його учнями, яким запевняється абсолютна...

Академія Платона

Створення Академії філософом Платоном припадає на 80-ті роки IV століття до нашої ери. Маючи її як приватну...

Вільгельм Дільтей

Дільтей – представник німецької психології, видатний мислитель та історик культури кінця ХІХ...

Девід Юм

Девід Юм – видатний мислитель- емпірик епохи Просвітництва в Шотландії, предтеча позитивізму. Рід діяльності:...

Аверроес (Ібн Рушд)

Ібн Рушд народився 1126 року в іспанському місті Кордова, в мусульманській сім’ї. Батько разом із дідом Ібн Рушда...

Біоетика і релігія

Що власне  ми розуміємо під поняттям «біоетика»? Чи існують протиріччя між біоетикою і релігією? Сам концепт є...

Соціобіологія

Соціобіологією варто називати міждисциплінарну науку як комплекс наукових дисциплін.  Нею пояснюється як себе...

Футурологія

Футурологією називаємо таку науку, що займається вивченням майбутнього, із застосуванням  історичного та...

Степан Балей

Представник українсько-польської психології. Народився на початку зими 1885 року в селі Великі Бірки на...

Ян Лукашевич

Ян Лукашевич – яскравий представник польської логіки і філософії кінця ХІХ – початку другої половини ХХ...

Тадеуш Котарбінський

Це один із яскравих представників Львівсько- Варшавської школи, учень Твардовського, в майбутньому філософ в...

Поиск по сайту