Открыть меню  Поиск

Історія філософії

історія філософії, епохи філософії, проблеми філософії, розвиток філософії,


Виникнення проблеми зіткнення цивілізацій
Історія філософії   ·     ·    2 коментарі

Важливою проблемою  у філософії  англійського історика  Арнольда Тойнбі  постає питання зіткнення цивілізацій.  Чіткий ґрунтовний аналіз ...

Філософія історії
Історія філософії   ·     ·    1 коментар

 У статті наведено визначення філософії історії та головні питання, які вона висвітлює, подано загальну картину розвитку світової...

Джерела «тоталітаризму»
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

 В російськомовного філософа М.К. Мамардашвілі є твердження про поразку, невдачу християнства на територіях східних слов’ян.  Він був...

Свамі Вівекананда (1863-1902).
Індуїзм, Історія релігій, Історія філософії   ·     ·    1 коментар

Свамі  Вівекананда – відомий індійський релігійний і громадський діяч, філософ ХIX – початку XX століття. Справжнє ім’я Вівекананди...

Типологія політичних систем суспільства
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

До визначення  типології  політичних систем суспільства  підходять по – різному.  Така типологізація  характерна с методологічним  та...

Етапи розвитку капіталістичної економічної формації
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Капіталізм  –  це такий устрій суспільства ,  де виробничі засоби  виступають  як приватна  власність  капіталістичного класу, що...

Суспільно-економічна формація
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Базовим поняттям в соціальній  марксистській філософії  є суспільна  формація .  Історичний тип  сприймається марксистами  як цілісний ...

Філософські погляди Джона Локка
Історія філософії, Філософія Нового Часу   ·     ·    Прокоментуй!

Джон Локк –  представник  природного наукового  матеріалізму  (конкретні науки та знання).  У  працях  Локка прослідковуються...

Чуттєве і раціональне в пізнанні
Історія філософії   ·     ·    1 коментар

Базисом чуттєвого пізнання  людини є  діяльність  сенсуалістичних органів: зору, слуху, дотику, нюху, смаку.  А раціональне  пізнання ...

Етерналізм Чарлі Брода
Історія філософії, Переклади, Сучасна філософія   ·     ·    1 коментар

  У публікації вміщено перший переклад українською мовою праці відомого британського філософа Ч. Брода “Наукова думка” (розділ “Час і...

Філософія кініків.
Антична філософія, Історія філософії   ·     ·    1 коментар

В  період  розвитку ранньої  античної філософії  виникають дві школи – кініків та скептиків. Представником  першої ...

Філософські погляди Роджера Бекона
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

На подальше формування світогляду, алхімічних поглядів Роджера Бекона  значний вплив здійснили античні та арабські філософи....

Філософські погляди Готфріда Лейбніца
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Готфрід Лейбніц  як представник   Нового часу закінчує цей період, ставши попередником  німецької класичної філософії.  Він  єяскравим ...

Готфрід Вільгельм Лейбніц
Історія філософії, Філософія Нового Часу   ·     ·    Прокоментуй!

Готфрід Лейбніц – німецький філософ, історик, логік, мовознавець,фізик. Народився влітку  1646 року в Лейпцігу.  Батько Фрідріх –  очолював...

Роджер Бекон
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

  Роджер  Бекон – представник  середньовічної  філософії в Англії, відноситься  до ордену монахів – францисканців, науковець,...

Філософія Бенедикта Спінози
Історія філософії, Філософія Нового Часу   ·     ·    Прокоментуй!

Бенедикт Спіноза  зумів  у своїй творчій діяльності  синтезувати  ідеї  Відродження, з філософією античності,  стоїків, неоплатоніків та...

Соціально-політичні погляди у філософії Нового часу
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Варто зазначити  про розроблення  концепцій періоду Нового часу, які стосувалися  проблем  соціально-політичного  характеру. Розвиток...

Бенедикт Спіноза
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Бенедикт Спіноза  народився  у місті Амстердам в листопаді восени 1632 року. Батьки  за походженням були євреями – переселенцями, які...

Типи етичних вчень
Антична філософія, Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

В елліністичний  період  виникає  два типи  етичного вчення –  епікурейство та стоїцизм. Основоположником і розробником  першого типу  ...

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Історія філософії, Література   ·     ·    1 коментар

Статья посвящена рассмотрению этических аспектов творчества Ф.М. Достоевского. Как писал Михаил Бахтин: “Герой Достоевского не только...

Для чого філософія ? Трансформація особистості завдяки законам філософії.
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Філософія сприймається, в першу чергу, як наука про загальні закони. Ця наука вивчає, описує і пояснює принципи буття і закономірні процеси...

ФІЛОСОФІЯ ГРАФІКИ СИМВОЛІВ ДРЕВНЬОЇ ДОКТРИНИ (ОНОВЛЕНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ)
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

             (Також до статті «Геометрія розгортання світу форм») Символи сивої давнини у вигляді геометричних фігур різної складності – є...

Геометрія розгортання світу форм
Історія релігій, Сучасна філософія   ·     ·    1 коментар

Для мене дещо несподіваним став вихід моєї статті у п’ятірку «top» статей. Але часу написання тої статті розуміння Древньої доктрини значно...

Философия и личностный рост
Історія філософії   ·     ·    1 коментар

Философия воспринимается, в первую очередь, как наука о всеобщих законах. Эта наука изучает, описывает и объясняет принципы бытия и...

Лопе де Вега – життя та діяльність.
Історія релігій, Історія філософії, Література, Філософія Відродження   ·     ·    Прокоментуй!

Повне  ім’я: Лопе Фелікс де Вега Карпйо  народився  у 1562 році  у місті Мадрид.  Батько за професією був гаптарем.  У  п’ятирічному віці ...

Джеффрі Чосер – англійський поет, батько англійської поезії.
Історія філософії, Література   ·     ·    Прокоментуй!

Джефрі Чосер народився  1340  року  в Англії. Його батько  працював виноторговцем,  при королі  в  містечку ...

Клавдій Птолемей – життя та діяльність.
Антична філософія, ЖВЛ, Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Клавдій Птолемей  є відомим  астрономом, астрологом,  математиком, механіком, оптиком, теоретиком музики та географом ...

Марсіліо Фічіно – життя та філософія
Історія філософії   ·     ·    1 коментар

Марсіліо Фічіно  є представником  неоплатонічної  філософії епохи Відродження, ключова фігура  цього  періоду, видатний  гуманіст, під...

ЗВЕРНЕННЯ ДО АВТОРИТЕТУ
Історія філософії, Політична філософія   ·     ·    2 коментарі

НЕОБХІДНА ПЕРЕДМОВА Із самого дитинства ми прислуховуємося до авторитету батьків та вчителів. Пізніше, у дорослому віці, на їх місце стають...

Арон Гурвіч – життя та діяльність
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Німецький філософ єврейського походження народився в 1901 році у Вільнюсі. У ранньому дитинстві, сім’я Арона перебралася в Данциг, де він...

Поиск по сайту