Открыть меню  Поиск

Історія філософії

історія філософії, епохи філософії, проблеми філософії, розвиток філософії,


Буддійська етика. Етичний аспект буддизму (Етика буддизму )
Буддизм, Історія релігій, Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Набуває актуальності   концепція  етики  світового буддизму. Адже  у ньому містяться  як принципи так і...

Гносеологія і методологія Нового часу
Антична філософія, Еліністична філософія, Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Основною проблемою цього періоду  постала необхідність осмислення методів пізнання та вироблення ...

Рамана Махарші – індійський мудрець, йог, духовний учитель.
Історія релігій, Історія філософії, Йога   ·     ·    Прокоментуй!

Рамана Махарші вважається одним з останніх і справжніх індійських духовних вчителів, філософ і мудрець....

Становлення античної грецької цивілізації
Антична філософія, Історія релігій   ·     ·    Прокоментуй!

Спробуємо  з’ясувати  як виникла  антична грецька цивілізація.  Історія  становлення цієї цивілізації ...

Політика Арістотеля. Політико-правове вчення Аристотеля.
Антична філософія, Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Все більшої актуальності  набуває  тема  політики  у модернізованому  світі.  Проте  якою насправді  вона ...

ДО 90-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ІТАЛІЙСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ ЕМАНУЕЛЕ СЕВЕРІНО
Історія філософії, Сучасна філософія   ·     ·    Прокоментуй!

 “Як і кожне суще, людина не лише є вічною, вона є і локусом вічної маніфестації вічного” У публікації...

Ідеальна держава Платона
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Платон – видатний філософ Стародавньої Греції, один з небагатьох, чиї праці збереглися цілком в...

Идеальное государство Платона
Антична філософія, Історія філософії   ·     ·    5 коментарів

Платон — выдающийся философ Древней Греции, один из немногих, чьи труды сохранились целиком в оригинальном...

Виникнення проблеми зіткнення цивілізацій
Історія філософії   ·     ·    2 коментарі

Важливою проблемою  у філософії  англійського історика  Арнольда Тойнбі  постає питання зіткнення...

Філософія історії
Історія філософії   ·     ·    1 коментар

 У статті наведено визначення філософії історії та головні питання, які вона висвітлює, подано загальну...

Джерела «тоталітаризму»
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

 В російськомовного філософа М.К. Мамардашвілі є твердження про поразку, невдачу християнства на територіях...

Свамі Вівекананда (1863-1902).
Індуїзм, Історія релігій, Історія філософії   ·     ·    1 коментар

Свамі  Вівекананда – відомий індійський релігійний і громадський діяч, філософ ХIX – початку XX...

Типологія політичних систем суспільства
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

До визначення  типології  політичних систем суспільства  підходять по – різному.  Така типологізація ...

Етапи розвитку капіталістичної економічної формації
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Капіталізм  –  це такий устрій суспільства ,  де виробничі засоби  виступають  як приватна  власність ...

Суспільно-економічна формація
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Базовим поняттям в соціальній  марксистській філософії  є суспільна  формація .  Історичний тип ...

Філософські погляди Джона Локка
Історія філософії, Філософія Нового Часу   ·     ·    Прокоментуй!

Джон Локк –  представник  природного наукового  матеріалізму  (конкретні науки та знання).  У  працях ...

Чуттєве і раціональне в пізнанні
Історія філософії   ·     ·    1 коментар

Базисом чуттєвого пізнання  людини є  діяльність  сенсуалістичних органів: зору, слуху, дотику, нюху,...

Етерналізм Чарлі Брода
Історія філософії, Переклади, Сучасна філософія   ·     ·    1 коментар

  У публікації вміщено перший переклад українською мовою праці відомого британського філософа Ч. Брода...

Філософія кініків.
Антична філософія, Історія філософії   ·     ·    1 коментар

В  період  розвитку ранньої  античної філософії  виникають дві школи – кініків та...

Філософські погляди Роджера Бекона
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

На подальше формування світогляду, алхімічних поглядів Роджера Бекона  значний вплив здійснили...

Філософські погляди Готфріда Лейбніца
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Готфрід Лейбніц  як представник   Нового часу закінчує цей період, ставши попередником  німецької...

Готфрід Вільгельм Лейбніц
Історія філософії, Філософія Нового Часу   ·     ·    Прокоментуй!

Готфрід Лейбніц – німецький філософ, історик, логік, мовознавець,фізик. Народився влітку  1646 року в...

Роджер Бекон
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

  Роджер  Бекон – представник  середньовічної  філософії в Англії, відноситься  до ордену монахів –...

Філософія Бенедикта Спінози
Історія філософії, Філософія Нового Часу   ·     ·    Прокоментуй!

Бенедикт Спіноза  зумів  у своїй творчій діяльності  синтезувати  ідеї  Відродження, з філософією...

Соціально-політичні погляди у філософії Нового часу
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Варто зазначити  про розроблення  концепцій періоду Нового часу, які стосувалися  проблем ...

Бенедикт Спіноза
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Бенедикт Спіноза  народився  у місті Амстердам в листопаді восени 1632 року. Батьки  за походженням були...

Типи етичних вчень
Антична філософія, Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

В елліністичний  період  виникає  два типи  етичного вчення –  епікурейство та стоїцизм....

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Історія філософії, Література   ·     ·    1 коментар

Статья посвящена рассмотрению этических аспектов творчества Ф.М. Достоевского. Как писал Михаил Бахтин:...

Для чого філософія ? Трансформація особистості завдяки законам філософії.
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Філософія сприймається, в першу чергу, як наука про загальні закони. Ця наука вивчає, описує і пояснює...

ФІЛОСОФІЯ ГРАФІКИ СИМВОЛІВ ДРЕВНЬОЇ ДОКТРИНИ (ОНОВЛЕНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ)
Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

             (Також до статті «Геометрія розгортання світу форм») Символи сивої давнини у вигляді...

Поиск по сайту