Історія філософії

історія філософії, епохи філософії, проблеми філософії, розвиток філософії,

Фемістій

Народився в 317 році в місті Пафлагонія. Батько Євгеній  був викладачем філософії. Освіту здобував в місті...

Сімплікій Кілікійський

Народився 490 року до нашої ери  в місті Кілікія. Навчався спочатку в Олександрійській філософській  школі...

Секстій Старший

Секстій – представник римської філософії, який зумів поєднати піфагореїзм та стоїцизм. Народився 70 року до нашої...

Марк Порцій Катон

Марк Катон народився 234 року (за свідченням Плутарха з Тітом Лівієм 239 року, хоча таке датування більше хибне) до...

Платонізм

Платонізм – одне із філософських вчень, запропоноване Платоном, його учнями, яким запевняється абсолютна...

Академія Платона

Створення Академії філософом Платоном припадає на 80-ті роки IV століття до нашої ери. Маючи її як приватну...

Вільгельм Дільтей

Дільтей – представник німецької психології, видатний мислитель та історик культури кінця ХІХ...

Девід Юм

Девід Юм – видатний мислитель- емпірик епохи Просвітництва в Шотландії, предтеча позитивізму. Рід діяльності:...

Аверроес (Ібн Рушд)

Ібн Рушд народився 1126 року в іспанському місті Кордова, в мусульманській сім’ї. Батько разом із дідом Ібн Рушда...

Біоетика і релігія

Що власне  ми розуміємо під поняттям «біоетика»? Чи існують протиріччя між біоетикою і релігією? Сам концепт є...

Соціобіологія

Соціобіологією варто називати міждисциплінарну науку як комплекс наукових дисциплін.  Нею пояснюється як себе...

Футурологія

Футурологією називаємо таку науку, що займається вивченням майбутнього, із застосуванням  історичного та...

Степан Балей

Представник українсько-польської психології. Народився на початку зими 1885 року в селі Великі Бірки на...

Ян Лукашевич

Ян Лукашевич – яскравий представник польської логіки і філософії кінця ХІХ – початку другої половини ХХ...

Тадеуш Котарбінський

Це один із яскравих представників Львівсько- Варшавської школи, учень Твардовського, в майбутньому філософ в...

Людвіг фон Мізес

Народився восени 1881 року в Лемберзі (так називався  сучасний Львів), що входило до Королівства Галиччини та...

Праксеологія

Праксеологією варто називати таку науку, яка досліджує практичну філософську діяльність. Прaктика філософа є...

Казімеж Твардовський

Казімеж Твардовський є відомим польським філософом, педагогом, суспільним діячем, йому належить ініціаторська...

Теорема Піфагора

Основоположником даної теорії в науці є Піфагор. Теорема Піфагора формувалася на основі геометрії античного...

Піфагореїзм

Піфагореїзм є однією із давньогрецьких філософських шкіл, основоположником котрої був математик, астроном...

Кінець історії

Що  ж ми розуміємо під «кінцем історії» ? Ким вперше розроблялися ідеї  цього поняття у філософії. Як...

Солон

Солон – суспільно- політичний  державний діяч Стародавньої Греції. Час народження Солона відносять до 640 року до...

Одиночество не порок

Чисто природным и, соответственно, естественным явлением стоит считать одиночество (как момент отсутствия...

Деметрій Фалерський

Деметрій Фалерський – яскравий представник перапатетичної філософії,  суспільно-політичний діяч. Народився 350...

Поиск по сайту