Історія філософії

історія філософії, епохи філософії, проблеми філософії, розвиток філософії,

What is the meaning of life?

For more than a millennium, the question of choosing the meaning and living space associated with the formation of the moral and value vector, purpose and motivation of all human actions and actions in order...

Аксіологія

Поняття «аксіологія»  формується в період античності, набуває актуальності в сьогоденні. Під вказаним терміном...

Персоніфікація

Що ми розуміємо під поняттям «персоніфікації»  і взагалі як виник  цей феномен у філософії. Спробуємо дати...

Людвіг Бюхнер

Німецький лікар, експериментатор і філософ, родом з Німеччини. Навчався у вищому навчальному закладі ім. Гессена....

Human indifference

In our modern postmodern society there is an acute and topical problem of human indifference. The current generation of humanity and their descendants stop paying attention to human problems and other...

Людська байдужість

У нашому сучасному постмодерному соціумі настала гостра та актуалізована проблема людської байдужості. Нинішнє...

Символізм

Як розглядається в сучасній філософії  поняття символізму?  Що мається на увазі під цим визначенням? Символізм –...

Синкретизм

Як сучасна наука інтерпретує на сьогодні поняття синкретизму. Даний термін має свою етимологію.  У перекладі з...

Антропоморфізм

Що ж ми називаємо «антропоморфізмом»? Спробуємо дати визначення цьому поняттю. Сама термінологія  має складне...

Мораль

Вперше цей термін було введено   філософом, укладачем римського права Цицероном. Визначення поняття походить від...

Робін Джордж Коллінгвуд

Англійський філософ, фахівець з давньої історії Британського королівства, археолог і історик. Родом з родини...

Мозес Гесс

Німецький філософ  єврейського походження, входить в число перших соціалістів Німеччини, творець поняття...

Mind and wisdom

In this essay I would like to reflect on the content of such concepts as “wisdom” and “reason” giving them a philosophical color. Most often in everyday life, people confuse their...

Джованні Джентіле

Джованні Джентіле  народився 30 травня 1875 році у місті Кастельветрано  в Італії (острів Сицилія). Викладав в...

Мудрість

Це один із термінів, які вживаються у філософії . Ним позначають людину, яка здатна мислити та діяти згідно вищої...

Мудрець

Мудрецем варто називати таку людину, яка має здатність мислити, великий розум. В період античної культури...

Зніми рожеві окуляри

Невже суспільство навчилося дивитися крізь «рожеві окуляри», не розуміючи реальності, яка оточує його. Не можете...

Феноменология религии

Феноменология религии ‒ религиоведческая методика, уделяющая внимание убеждениям верующих. Сущность того или...

Социология религии

Социология религии ‒ дисциплина, занимающаяся анализированием религии как социального института. Специалисты...

Философия религии

Философия религии ‒ раздел философского познания, рассматривающий вероисповедание как социально-культурное...

Поиск по сайту