Історія філософії

історія філософії, епохи філософії, проблеми філософії, розвиток філософії,

Демосфен

Давньогрецький представник ораторського мистецтва й риторики. Народився 384 року до нашої ери  у Верхній Пеанії,...

Егейська культура

Це одна із грецьких цивілізацій, сформована в басейні Егейського моря. ЇЇ ще називають кріто-мікенською...

Антична філософія

Терміном «антична філософія» позначається історична форма теоретичних знань для основ  подальшого розвитку...

Посідоній

Відноситься до філософів Стародавньої Греції, завдяки якому реформовано стоїцизм. Завдяки ньому відбувся ...

Гай Музоній Руф

Представник стоїчної школи пізнього періоду, до того ж вчитель Епіктета. Невідома точна дата  народження...

Зенон із Кітіона

Серед представників античної культури  виокремлюється значуща постать давньогрецького філософа і...

Персей

Провідний грецький філософ школи стоїків, улюблений вихованець, а також друг Зенона із Кітіона, з яким жив...

Хрісіпп

Хріссіп – один із видатних античних філософів, який належав до стоїчної школи, очоленої Клеанфом із...

Альфред Норт Вайтгед

Альфред Вайтгед – один із провідних британських математиків, в науковій площині логіки і філософії. Народився на...

What is the meaning of life?

For more than a millennium, the question of choosing the meaning and living space associated with the formation of the moral and value vector, purpose and motivation of all human actions and actions in order...

Аксіологія

Поняття «аксіологія»  формується в період античності, набуває актуальності в сьогоденні. Під вказаним терміном...

Персоніфікація

Що ми розуміємо під поняттям «персоніфікації»  і взагалі як виник  цей феномен у філософії. Спробуємо дати...

Людвіг Бюхнер

Німецький лікар, експериментатор і філософ, родом з Німеччини. Навчався у вищому навчальному закладі ім. Гессена....

Human indifference

In our modern postmodern society there is an acute and topical problem of human indifference. The current generation of humanity and their descendants stop paying attention to human problems and other...

Людська байдужість

У нашому сучасному постмодерному соціумі настала гостра та актуалізована проблема людської байдужості. Нинішнє...

Символізм

Як розглядається в сучасній філософії  поняття символізму?  Що мається на увазі під цим визначенням? Символізм –...

Синкретизм

Як сучасна наука інтерпретує на сьогодні поняття синкретизму. Даний термін має свою етимологію.  У перекладі з...

Антропоморфізм

Що ж ми називаємо «антропоморфізмом»? Спробуємо дати визначення цьому поняттю. Сама термінологія  має складне...

Мораль

Вперше цей термін було введено   філософом, укладачем римського права Цицероном. Визначення поняття походить від...

Поиск по сайту