Історія релігій

історія релігії +в україні, історія релігій, філософія релігії, світові релігії

Біоетика в католицизмі

Концепт біоетики був розроблений в католицизмі чітко. Саме тому авторитетні діячі католицизму стали біля цих...

Біоетика в Ісламі

Як і всі інші релігії, Іслам займає не менш важливу позицію в питанні біоетики. Маємо небагато наукових джерел...

Біоетика в православ’ї

Біоетика як наука виникає у пострадянському просторі з кінця 80-х-початку 90-х років. Вирішальну роль у цьому...

Іоанн Солсберійський

Іоанн Солсберійський – представник середньовічної епохи, проявив себе теолог, схоласт, педагог, письменник,...

Міфологія балійців

Балійці вірять, що божества це символи сили. Особливе значення для балійців  має міфічний птах Гаруда. Арджуна –...

Балтійська міфологія

Ранні згадки про присутність міфології, що підтримує оригінальні ритуали балтійських племен, відносяться до I...

Франкська міфологія

Міфологія франків є складовою релігійних уявлень  давніх германців. Вона складається з національної міфології,...

Кінець світу

У сучасній науці стикаємося з поняттям «кінця світу». Що ж воно означає у людському пізнанні, сприйнятті та...

Етруська міфологія

Етруски були представники стародавньої цивілізації, яка населяла північно-західну частину Апеннінського...

Міфологія маорі

Маорі це етнічна група, що представляє корінне населення Нової Зеландії. До появи на цій території європейців,...

Апокаліпсис

Як сьогодні сприймається  сучасним секуляризованим суспільством ХХІ століття поняття «апокаліпсис». У чому...

Локаята

Під «локаятою» слід розуміти одне із матеріалістичних індуїстських  вчень. Про локаяту ми дізнаємося  з ранніх...

Ланфранк

Народився близько 1010 року в Павії (місто, розташоване у північній частині Італії), за походженням – ломбардієць....

Раймунд Луллій

Раймунд Луллій –  іспанський теолог, творець каталонської літературної мови, культурний діяч середньовічної...

Захарія Копистенський

Копистенський – видатний культурний, церковний, діяч, поборник, захисник православної віри, полеміст,  богослов,...

Полинезийская мифология

Ученые считают, что люди впервые мигрировали в Полинезию из Юго-Восточной Азии около 2000 лет назад. Эти люди несли с...

Папуасская мифология

Границы папуасской мифологии иногда неясны, поскольку анализ мифа как священного повествования был упрощенным,...

Поиск по сайту