Антична філософія

Стефан Візантійський

Стефан Візантійський – представник філософії неоплатонізму, якого ще називають Олександрійським. Відносився до учнів знаменитого на ...
Антична філософія

Аммоній Гермій

Аммоній Гермій – яскравий представник пізньої античної філософії неоплатонізму. Народився 440 року нашої ери в ...
Антична філософія

Епікурейська школа

Своєму розвитку завдячує давньогрецькому мислителеві Епікуру. Процес становлення школи тривав з кінця ІV – початку ...
Антична філософія

Кіренаїки. Кіренська школа

Кіренаїки – одна із грецьких філософських шкіл як протиставлення кінікійській астетичній. Відмінність школи кіренаїків полягала ...
Антична філософія

Сімплікій Кілікійський

Народився 490 року до нашої ери  в місті Кілікія. Навчався спочатку в Олександрійській філософській  школі ...
Антична філософія

Платонізм

Платонізм – одне із філософських вчень, запропоноване Платоном, його учнями, яким запевняється абсолютна реальність ідей ...
Антична філософія

Неоплатонізм та неоплатоники

Один із завершальний періодів платонізму в історії античної філософії. Вказаний філософський напрям або як прийнято ...
Антична філософія

Теорема Піфагора

Основоположником даної теорії в науці є Піфагор. Теорема Піфагора формувалася на основі геометрії античного науковця-математика ...
Антична філософія

Піфагореїзм

Піфагореїзм є однією із давньогрецьких філософських шкіл, основоположником котрої був математик, астроном Піфагор. Він розвивався ...
Антична філософія

Деметрій Фалерський

Деметрій Фалерський – яскравий представник перапатетичної філософії,  суспільно-політичний діяч. Народився 350 року до нашої ери  ...
Антична філософія

Філософія досократиків

Якою із філософських проблем займалися досократики і на що була направлена їхня філософія. У досократиків ...
Антична філософія

Філософія Зенона Елейського

Як вже було сказано попередньо, парменідівська філософія в подальшому розвитку здійснила значний вплив на Зенона ...
Антична філософія

Філософія Геракліта

Одній із античних філософських шкіл приписується ім’я видатного мислителя Геракліта Ефеського.  Сто тридцять фрагментів із  ...
Антична філософія

Вчення Парменіда про буття

Як відомо після Ксенофана, вчення було продовжено Парменідом Елейським. На відміну від ксенофанівського поняття «єдине», ...
Антична філософія

Арістотель – життя,філософія, книги

Мислитель народився 384 року до нашої ери в місті Стагір. Його батько  Нікомах займався лікарською ...
Антична філософія

Нікомахова етика. Арістотель

Одним із універсальних етичних творів Арістотеля слід вважати «Нікомахову етику».  Хронологічні межі філософської праці займають ...
Антична філософія

«Федр (Платон)» Про суть душі та любові

Не  може  бути жодних  сумнівів  у тому,   що  авторство філософської  праці «Федр» належить Платону. У ...
Антична філософія

«Бенкет (Платон)» Про любов та Сократа

Бенкет  —  один із  діалогів  Платона, жанрів  застільної   бесіди (грец. συμπόσιον – спільне пиття). Бесіди ...
Антична філософія

Вчення Платона про душу і державу

Платон  розробив концепцію душі  та держави. Але як  інтерпретував ці  два  поняття філософ  особисто, спробуємо  ...
Антична філософія

Літературна діяльність Платона

У центрі  уваги  дослідників   багатьох  напрямків  актуальним  залишалось  питання літературної   діяльності   Платона.  Сучасними дослідниками  виділено  ...
Антична філософія

Вчення Платона про право та закони

Як зауважує античний мислитель Платон,  що справедливість відсутня не тільки  в державі, насамперед в людині. ...
Антична філософія

Філософія Авіценни (Ібн Сіни)

Ібн-Сіна – видатний науковець, богослов, філософ  середньовічної епохи, який відомий не лише в арабському, але ...
Антична філософія

Егейська культура

Це одна із грецьких цивілізацій, сформована в басейні Егейського моря. ЇЇ ще називають кріто-мікенською культурою. ...
Антична філософія

Посідоній

Відноситься до філософів Стародавньої Греції, завдяки якому реформовано стоїцизм. Завдяки ньому відбувся  своєрідний філософський перехід: ...
Антична філософія

Гай Музоній Руф

Представник стоїчної школи пізнього періоду, до того ж вчитель Епіктета. Невідома точна дата  народження римського ...
Антична філософія

Зенон із Кітіона

Серед представників античної культури  виокремлюється значуща постать давньогрецького філософа і основоположника стоїчної  філософської школи Зенона ...

Навигация по постам