Категорія: Антична філософія

Антична філософія,антическая философия. Фалес,платон,Плотин,Аристотель,Парменид

Атомісти . Атомістична школа філософії. Вчення про Атом

Сократ – життя та вчення

Философия человека

Ямвлих

Посидоній

Стратон

Дикеарх

Аристоксен Тарентський

Евдем

Горгій

Антисфен

Теофраст

Стоїцизм

Мегарики

Кініки

Діоген Синопський

Діоген Лаертський

Калістрат

Милетская школа

Философия Анаксагора

Аристотель

Платон

Архіт Тарентський

Архелай

Плутарх

Плотін

Філософія Арістотеля. Вчення про душу, метафізика та політичне вчення Арістотеля

Філософія Піфагора. Піфагорійський союз

Софістика. Сократ. Філософія Сократа

Елейська школа. Філософія Ксенофана, Парменіда, Зенона Елейського

Page 2 of 3123
Пошук
Рубрики
Ми у Facebook