Стефан Візантійський – представник філософії неоплатонізму, якого ще називають Олександрійським. Відносився до учнів знаменитого на той час вчителя граматики неоплатонічної Олександрійської школи Олімпіодора.

Народився в VІ столітті нашої ери в Олександрії. Виховання отримав в християнській сім’ї. Працював над коментарями до філософських праць Платона та Арістотеля. До нашого часу було збережено коментований ним арістотелівський трактат «Про тлумачення». Після смерті вчителя Олімпіодора очолює Олександрійську філософську кафедру.  В роки правління імператора Юстиніана працює над укладанням «Етніки» – етнографічного словника (Опис народів), вилучивши праці грецьких та латинських авторів, зумівши зберегти інформацію про них. На прохання імператора Іраклія запрошується до Константинополя, щоб викладати у вищій школі.

Стефан Візантійський

Словник Стефана Візантійського містить опис народів всесвіту (ойкумени) за алфавітним порядком. В лексиконі словника нараховується чимала кількість процитованих античних творів, з граматичними помітками, з опертям на праці граматика Геродіана та інших, де пояснюються форми місцевих назв, народи, орфографія, етимологія,  тощо. Наповнюють його історичні та міфологічні свідчення, пророцтва, з описом чудес, з наявністю прислів’я. Раніше книга «Етніка» за складом мала п’ятдесят п’ять книг, потім була скорочена з допомогою Гермолая. У короткому варіанті набула популярності у Візантійській імперії. В низці рукописів зустрічаємо деякі вилучення. З періодом пізнього середньовіччя вважали, що сам твір був втрачений.

Знайдення  копії «Етніки» скороченої версії відбулося наприкінці ХV століття. До наших часів збережений унікальний оригінал єдиного фрагменту, збереженого в паризькому кодексі. Стефаном було зроблено низку коментарів стосовно «Про тлумачення», «Риторики», третьої книги трактату Арістотеля «Про душу»,  порфирівський «Вступ».

Стефан Візантійський помер у Візантії в VІ столітті нашої ери.

Пегас

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like