Одній із античних філософських шкіл приписується ім’я видатного мислителя Геракліта Ефеського.  Сто тридцять фрагментів із  філософських праць збережені.  У філософії Геракліта можна побачити натуральне пояснення таких явищ як вітер, блискавка, грім, тощо. В основі філософського вчення покладений вогонь – першоелемент. Вогонь уподібнений  філософом першооснові. Вогонь порівнюється з символом динамічного розвитку, поступових змін. Звідси й славнозвісний гераклітівський вислів: світ виник з вогню. Отже матеріальною першоосновою буття світу є вогонь.

На думку Геракліта, світ не створений богами і незнищений – живий вогонь, розпалений і погашений до міри. На відміну від досократиків, Геракліт просувається ще далі. У філософії покладений такий принцип «усе тече».  Філософ стверджував, що не можна увійти в одну і туж саму річку два рази. Розмаїтий існуючий світ  можна пояснити відбуттям змін в праматерії. Одна може мати смертне життя в залежності від другої.

Важливого значення він надає  детермінізму – обумовленість подіями та явищами. Необхідність тісно поєднується із закономірністю, тобто Логосом. Логосу притаманна вічність, нестворенність і незнишеність світу. Об’єктивні існуючі  світ, праматерія і логос не залежать від людської свідомості. Геракліт звернув особливу увагу на її характер. Пізнання прагне досягнути логос. У філософії приділяється увага багато знанню, відмінного від мудрості. Багатознання не здатне сприймати дійсне пізнання принципів цього світу. Людська свідомість – психо (душа) підпорядковується  логосу.  Геракліт також оцінював  світ по відношенні до пізнання. Усі стани світу вважав релятивними.

Філософія Геракліта – теоретична система діалектичного підходу до світу,  в якій насамперед  інтуїтивно пояснюються сутнісні риси діалектики.

Гераклітів учень Кратіл привів філософську думку до абсурду, заперечуючи те, що нічого не можна сказати про дійсність. Неправильне розуміння релятивного  пізнання і оцінок Геракліта привели учня Кратіла до утворення поняття «абсолютний релятивізм».

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
0
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
2
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.