Філософія для студентів

Надсвідомість – вищий рефлективний рівень свідомості , що контролює  продуктивну роботу  свідомості в цілому ,її...

Феноменологія (з грецької – наука про феномени)- на початку одна з філософських піддисциплін, яка з часом...

Самосвідомість  – це окрема  форма реального існуючого  явища – свідомості. Самосвідомість  передбачає...

Свідомість – це здатність людей досконало відображувати явища дійсності, оточуючі речі,процеси і зв’язки...

Дедукція (від латинського  deductio – висновок)- отримання  конкретних висновків на базі  твердження  певних ...

Індукція (від латинського inductio-спонукання )- логічний умовивід ,який призводить до отриманні загального висновку...

Емпіризм( від грецького empiria – досвід)- напрям філософії ,який  пояснює,що всі знання виникають із досвіду  та...

Ідеалізм –( від грецького . idea — образ, ідея)- філософська система ,о основним принципом якої є ідея,зокрема ідеал....

Реалізм – (від латинського . realis – дійсний)   напрямок, що визнає  реальність поза свідомістю. Така реальність...

Футуризм – один із художніх  авангардних напрямів, що зародився на початку 20-30 років ХХ століття в Італії, а потім...

Прагматизм –  філософська течія кінця ХІХ – початку ХХ століття. Засновником даної філософії течії вважається...

Фундаменталізмом   називають  консервативні моральні, соціальні, філософські течії. Частіше всього  він є...

Структуралізм – інтелектуальний напрям у сучасній філософії. Виник  в 60 – х роках ХХ століття  у Франції. ...

Сенсуалізм – філософська сфера чуттєвого  досвіду людини. Інакше кажучи так називають напрям у теорії пізнання,...

Індивідуалізм  – у філософії  називається  такого світогляду, згідно з яким моральне, політичне і соціальне  у...

Персоналізм – один із напрямків у європейській філософії, який визнає особистість як творчу первинну  дійсність...

Поиск по сайту
Ми використовуємо файли cookie,щоб вам було краще користуватися нашим сайтом. Продовжуючи користуватися цим сайтом, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie. We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Погоджуюся/Accept