Мифология

Бог Хорс

Хорс розглядається в міфології слов’ян як  одне із солярних божеств. Його культ поширювався на території...

Бог Стрибог

 Стрибог – одне із божеств слов’янського пантеону, яке вшановувалося стародавніми русичами, володар вітрів,...

Бог Симаргл

Симаргл – божество слов’янського пантеону, нарівні з Перуном, Дажбогом, Велесом. З ім’ям бога із однієї...

Бог Перун

Головний бог пантеону у слов’янської міфології, повелитель грому та блискавок (як бог Олімпу Зевс у Стародавній...

Бог Дажбог

У стародавній слов’янській міфології – бог сонця, син бога Сварога. Народження і його поява у світ надзвичайні. В...

Вавилонська медицина

Варто зазначити, що основна складова вавилонської і єгипетської медицини – магічний ритуал. Процедури на основі...

Епос про Гільгамеша

Поема «Про того, хто бачив усе», відома як «Епос про Гільгамеша» – один з найдавніших літературних творів в...

Пантеон богів майя

В пантеоні  богів   майя    дослідники   виділяють   близько  166 богів [1]. Така кількість богів пояснюється великим...

Що таке міф та міфологія.

Міф з грецької означає «оповідь» або «переказ». Форма народної творчості. Сукупність міфів утворюють міфологію...

Міфологія балійців

Балійці вірять, що божества це символи сили. Особливе значення для балійців  має міфічний птах Гаруда. Арджуна –...

Балтійська міфологія

Ранні згадки про присутність міфології, що підтримує оригінальні ритуали балтійських племен, відносяться до I...

Франкська міфологія

Міфологія франків є складовою релігійних уявлень  давніх германців. Вона складається з національної міфології,...

Римська міфологія

Римська міфологія виражена у вигляді сукупності загальновідомих історій, заснованих на легендах про виникнення...

Етруська міфологія

Етруски були представники стародавньої цивілізації, яка населяла північно-західну частину Апеннінського...

Міфологія маорі

Маорі це етнічна група, що представляє корінне населення Нової Зеландії. До появи на цій території європейців,...

Міф про Ікара і Дедала

Міф про Ікара і Дедала – один з найкрасивіших міфів у  грецькій міфології. Він алегорично говорить нам про силу...

Финно-угорская мифология

Племена, населявшие Западную Сибирь, Центральную, Северную и Восточную Европу, имеют общие мотивы в мифологии. Это...

Арабская мифология

Разный образ жизни племен, населявших Аравию наложил отпечаток на их мировосприятие. У кочевников практически не...

Корейская мифология

Корейские мифы ориентированы на человека больше, чем на божественных существ. Благодаря мифам, корейское...

Мифология Хеттов

Хеттская мифология объединила в себе культуры разных народностей. В ее основе лежат древние индоевропейские...

Мифология Индии

Благодаря сохранившимся реликвиям, можно сказать, что индийская мифология появилась более 3-х тысяч лет назад....

Полинезийская мифология

Ученые считают, что люди впервые мигрировали в Полинезию из Юго-Восточной Азии около 2000 лет назад. Эти люди несли с...

Папуасская мифология

Границы папуасской мифологии иногда неясны, поскольку анализ мифа как священного повествования был упрощенным,...

Балийская мифология

Балийцы верят, что божества ‑ это символы силы. Особое значение для балийцев имеют индуистский бог Виснут и...

Меланезийская мифология

Меланезию не объединяет ни одна религия или мифология. У каждого острова или сообщества есть свои собственные...

Поиск по сайту