Открыть меню  Поиск

Липень 2013


Історія релігій, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Теїзм (від грецького-Бог)-  напрямок філософської думки в галузі теологічного світогляду, що походить від...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Німецька класична філософія охоплює собою період, що обмежується  80-ми роками ХVІІІ століття.  Тим не менше,...

Історія релігій, Проповіді, Християнство   ·     ·    Прокоментуй!

Слава Ісусу Христу! Дорогі  у Христі брати і сестри! На третьому  тижні після  Зішестя Святого Духа, ...

Історія релігій, Історія філософії   ·     ·    Прокоментуй!

Все здавалось у релігійному житті розташовується у «рожевих тонах», але не все насправді  просто. Наше життя...

Історія релігій, Історія філософії, Рецензії   ·     ·    Прокоментуй!

З самого початку хочеться зазначиті, що проблема зіткнення цивілізацій є достатньо дискутуємо в західній...

Історія релігій, Історія філософії, Рецензії   ·     ·    Прокоментуй!

Вся книга побудована на дискусіях навколо проблеми книги та інформаційного суспільства. Викладена вона у...

Історія релігій, Історія філософії, Рецензії   ·     ·    Прокоментуй!

З часу свого першої публікації, ця книга пережила більше двадцятип’яти видань, але її проблематика не...

Історія релігій, Історія філософії, Рецензії   ·     ·    Прокоментуй!

Читання книги Жан-Франсуа Ліотара «Стан постмодерну» корисне не тільки тому, що в книзі містяться...

Історія релігій, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Політеїзм – віра в багато різних та окремих богів. Політеїзм протиставляється  монотеїзму ; за винятком ...

Історія релігій, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Монотеїзм (від грецького «єдиний бог») – релігієзнавче, філософське теологічне поняття,що означає віру в...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Теїзм (від грецького- Бог) –  напрямок філософської думки в галузі теологічного світогляду, що походить...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

 Варто  зазначити, що основні функції  соціальної філософії  тісно переплітаються у сучасному суспільстві...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Пантеїзм – (походить від грецьких слів «все» і «Бог») – напрямок, за своєю духовною сутністю споріднений із...

Історія релігій, Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Деїзм (від латинського  «deus» – бог) релігійно філософський напрямок ,що виник в Англії у 17 столітті,та був...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Надсвідомість – вищий рефлективний рівень свідомості , що контролює  продуктивну роботу  свідомості в...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Перше, ніж визначити предмет соціальної філософії, спробуємо зрозуміти поняття «соціальне», яке дуже часто...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Феноменологія (з грецької – наука про феномени)- на початку одна з філософських піддисциплін, яка з часом...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Самосвідомість  – це окрема  форма реального існуючого  явища – свідомості. Самосвідомість ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Свідомість – це здатність людей досконало відображувати явища дійсності, оточуючі речі,процеси і...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    1 коментар

Дедукція (від латинського  deductio – висновок)- отримання  конкретних висновків на базі  твердження ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Індукція (від латинського inductio-спонукання )- логічний умовивід ,який призводить до отриманні загального...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Емпіризм( від грецького empiria – досвід)- напрям філософії ,який  пояснює,що всі знання виникають із досвіду ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Ідеалізм –( від грецького . idea — образ, ідея)- філософська система ,о основним принципом якої є ідея,зокрема...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Реалізм – (від латинського . realis – дійсний)   напрямок, що визнає  реальність поза свідомістю. Така...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Футуризм – один із художніх  авангардних напрямів, що зародився на початку 20-30 років ХХ століття в Італії, а...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Прагматизм –  філософська течія кінця ХІХ – початку ХХ століття. Засновником даної філософії течії...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Фундаменталізмом   називають  консервативні моральні, соціальні, філософські течії. Частіше всього  він є...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Структуралізм – інтелектуальний напрям у сучасній філософії. Виник  в 60 – х роках ХХ століття  у Франції. ...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Епоха Просвітництва характерна переоцінкою людських цінностей та зміною  суспільних орієнтирів , адже до...

Історія філософії, Філософія для студентів   ·     ·    Прокоментуй!

Сенсуалізм – філософська сфера чуттєвого  досвіду людини. Інакше кажучи так називають напрям у теорії...

Поиск по сайту