nadНадсвідомість – вищий рефлективний рівень свідомості , що контролює  продуктивну роботу  свідомості в цілому ,її безпосереднє відношення до буття. Конкретно на даному етапі  проходить синтез найбільш когнітивного і ціннісного складу  свідомості і вибудовуються різноманітні  форми світобачення , до них входять і  філософські. Це утримання явищ психіки,  певних її актів і станів, які виникли внаслідок співпраці із Всесвітом, а також психічні механізми даної співпраці .

Питання  надсвідомості постало в 20 столітті  як проблема протилежна  раціоналізму та індивідуалізму.

Проголошення духовних почуттів як  життєво значимих цінностей є висхідною точкою  поняття  надсвідомості за думкою Ф.Юнга .

Надсвідомість протиставляється  буденній свідомості . Буденна свідомість, за Гегелем, – це свідомість, яка розмежовує  суб’єкт і об’єкт . Свідомість в загальному сенсі  – це розділення суб’єкта і об’єкта, на відміну від надсвідомості. Тому майже вся форми свідомості є по суті буденними. Надсвідомість не розділяє поняття  суб’єкту та об’єкту свідомості та підноситься над ними, об’єднуючи  їх та розглядаючи  як   цілісне поняття.

Саме з досягненням надсвідомості деякі вчені пояснюють творчі сплески у існуванні конкретних індивідів.

портал ФІР