socratesdeathПерше, ніж визначити предмет соціальної філософії, спробуємо зрозуміти поняття «соціальне», яке дуже часто можна зустріти у сучасній  філософсько – соціологічній літературі. Так як  цей термін  має  використовується в науці у вузькому і широкому розумінні. У вузькому смислі, поняття «соціального» розглядається  як деяке існування особливої площини суспільних явищ, тобто чіткіше кажучи включає у собі соціальну сферу дослідження життя  суспільства, в якому вирішується  коло існуючих проблем, які власне торкаються інтересів  людей.

Такі проблеми торкаються в першу чергу соціуму: соціальне становище;  місце людини у поділі  громадської праці; умови трудової діяльності; трансформації одних  соціальних груп в інші; життєвий рівень; освіта; охорона здоров’я; соціальне забезпечення.  Усі ці проблеми вирішуються всередині соціальної сфери на підґрунті специфічних  соціальних відносин, що носять  специфічний  для них характер.

А  в широкому розумінні, це поняття має значення «громадського», що співпадає з ним за змістом і об’ємом. Тому поняття «громадське» є синонімом попереднього визначення. Воно означає процес  усього того, що відбувається у суспільстві, але не в природі. У соціальній філософії, саме ж поняття  може торкатися усіх процесів, які спостерігаються у суспільстві, в тому числі і самої соціальної сфери, особливо тих осіб, які відносяться до неї і виражають її ж специфіку.

Предметом  соціальної філософії  постає суспільство, його взаємодія з усіх сторін, тобто це є ціла соціальна система зі своїми законами функціонування і розвитку суспільства. Її цікавлять  не політичні, економічні чи духовні явища, бо це є предметом інших наук, а власне місце і роль у цілісній структурі сучасного суспільства, яку вони відіграють в існуванні та власному розвитку.

Сама є соціальна філософія розглядає взаємодію  між різними  суспільствами. У полі її наукових досліджень  розташовується ті процеси і явища громадського життя, які характеризують  розвиток усього людства. У такому випадку предметом соціальної філософії може виступати  історичний процес, взаємодії  суб’єктивних і об’єктивних сторін, а також закономірність його розвитку.

Саме  в процесі практичної духовної, соціально – політичної, наукової, моральної, естетичної  діяльності, люди виробляють  матеріальні і духовні блага.

Богдан Стрикалюк