Історія філософії, Філософія для студентів        25 Липня 2013        335         Коментарі Вимкнено до Предмет соціальної філософії

Предмет соціальної філософії

socratesdeathПерше, ніж визначити предмет соціальної філософії, спробуємо зрозуміти поняття «соціальне», яке дуже часто можна зустріти у сучасній  філософсько – соціологічній літературі. Так як  цей термін  має  використовується в науці у вузькому і широкому розумінні. У вузькому смислі, поняття «соціального» розглядається  як деяке існування особливої площини суспільних явищ, тобто чіткіше кажучи включає у собі соціальну сферу дослідження життя  суспільства, в якому вирішується  коло існуючих проблем, які власне торкаються інтересів  людей.

Такі проблеми торкаються в першу чергу соціуму: соціальне становище;  місце людини у поділі  громадської праці; умови трудової діяльності; трансформації одних  соціальних груп в інші; життєвий рівень; освіта; охорона здоров’я; соціальне забезпечення.  Усі ці проблеми вирішуються всередині соціальної сфери на підґрунті специфічних  соціальних відносин, що носять  специфічний  для них характер.

А  в широкому розумінні, це поняття має значення «громадського», що співпадає з ним за змістом і об’ємом. Тому поняття «громадське» є синонімом попереднього визначення. Воно означає процес  усього того, що відбувається у суспільстві, але не в природі. У соціальній філософії, саме ж поняття  може торкатися усіх процесів, які спостерігаються у суспільстві, в тому числі і самої соціальної сфери, особливо тих осіб, які відносяться до неї і виражають її ж специфіку.

Предметом  соціальної філософії  постає суспільство, його взаємодія з усіх сторін, тобто це є ціла соціальна система зі своїми законами функціонування і розвитку суспільства. Її цікавлять  не політичні, економічні чи духовні явища, бо це є предметом інших наук, а власне місце і роль у цілісній структурі сучасного суспільства, яку вони відіграють в існуванні та власному розвитку.

Сама є соціальна філософія розглядає взаємодію  між різними  суспільствами. У полі її наукових досліджень  розташовується ті процеси і явища громадського життя, які характеризують  розвиток усього людства. У такому випадку предметом соціальної філософії може виступати  історичний процес, взаємодії  суб’єктивних і об’єктивних сторін, а також закономірність його розвитку.

Саме  в процесі практичної духовної, соціально – політичної, наукової, моральної, естетичної  діяльності, люди виробляють  матеріальні і духовні блага.

Богдан Стрикалюк

Рубрики
Ми у Facebook