ideaІдеалізм –( від грецького . idea — образ, ідея)- філософська система ,о основним принципом якої є ідея,зокрема ідеал. Часто ідеалізм  протиставляють матеріалізму. Якщо матеріалізм підкреслює просторове, тілесне,безоціночне,фактичне і механічне,то ідеалізм робить наголос на позапросторовому, позатілесному, надчуттєвому, теологічному і оціночному.

Термін ідеалізм почали використовувати  наприкінці 17 століття, стосовно ідей Платона. Але на початку 18 століття  цей термін почали вживати  для позначення позиції,згідно якої зовнішній світ – це відбиток людського розуму. Популяризації терміну сприяв І.Кант, який назвав свою теорію пізнання «трансцендентальним ідеалізмом» .

Ідеалізм пояснює об’єктивну дійсність як ідею,дух,розум і навіть матерію розглядає як форму прояву духу. Об’єктивний ідеалізм( представники Платон, Шелінг, Гегель) більше схильні на бік об’єктивно існуючої ідеї. Суб’єктивний ідеалізм(Декарт, І.Г.Фіхте )- на бік суб’єктивного індивідуального розуму.

Отже, ідеалізм, який визначає речі як  комплекси відчуттів і визнає буття , лише як свідоме існування, протиставляється реалізму, який стверджує буття дійсності, яка знаходиться поза свідомістю.

портал ФІР