hatЗ самого початку хочеться зазначиті, що проблема зіткнення цивілізацій є достатньо дискутуємо в західній філософії та геополітиці. Цим ми перш за все завдячні О.Шпенглеру та А.Тойнбі, які вивчили та типізували різні цивілізації. Зокрема тойнбі виділив арабську та іранські цивілізації та західнохристиянську та східнохристиянську. Це дуже важливо знати, так як значна частина книги присвячкна саме проблемі зіткнення ісламської та західної цивілізацій. Ще одним дослідником, який базуючись на Шпенглері, Тойнбі та самому Хайтінгтоні творить свою геополітичну модель є З. Бзежинський, зі своєю найвідомішою книгою “Велика шахівниця”. Отже не знаячи Хантінгтона ми не зможемо розуміти сучасні геополітичні процеси, які відбувються в світі.

Що таке цивілізації для вчного? Це перш за все соціокультурні спільноти самого вищого рангу і як самий широкий рівень культурної ідентичності людей. Для кожної цивілізації характерно наявність деяких об’єктивних ознак: спільність історії, релігії, мови, звичаїв, особливостей функціонування соціальних інститутів, а також суб’єктивної самоідентифікації людини.

Отже, сучасиний світ є багатополюсним. В ньому дуже швидко відбуваються зміни, що потребують свого пояснення. Так на думку автора зараз основним конфліктом є протистояння заходу та ісламського світу. При чому протистояння відбувається перш за все не на економічному чи ідеологічному рівні, а перш за все на культурному. Цей конфлік є конфліктом макрорівня а конфлікти мікрорівня відбуваються в рамках одієї держави.

Такі конфлікти виникають по демаркаційних лініях – умовних кордонах між цивілізаціями. Так аналізуючи закінчення холодної війни, розпад Радянського союзу та Югославії, він знаходить причиною в цьому цьому тіж демаркаційні кордони.

Чому виникють конфлікти між Західним світом, та іншими цивілізаціями. Тому, що Заходу завжди властиво нав’язувати свої політичні, культурні цінності, свій стиль життя. В умовах поглиблення співробітництва між країнами, Схід все більше чинить спротив Заходу. Фактично світова система безпеки, про яку так асто говорять останнім часом вичерпала себе. Захід та Схід постійно перебувають в умовах неоголошеної війни. Враховуючи те, що книга була написана в 1996 р. Можна сказати, що дослідник був правий. Адже після ми дізналися про теракт в Нью Йорці 11 вересня. Тепер ми є свідками арабської “весни”, що відбувається не без допомоги Захожу, що хочк змістити політично невигідні йому режими.

Антон Лисенко