ps6Свідомість – це здатність людей досконало відображувати явища дійсності, оточуючі речі,процеси і зв’язки навколишнього  світу. Перфектне   відтворення дійсності людина здійснює у вигляді чуттєвих та розумових образів,на місці яких виступають сприйняття ,відчуття,поняття,думки ідеї, які складають ідеальний зміст свідомості. Свідомість це інтренальний  духовний світ людини, який побудований  із ідеальних феноменів.

Вона дає людині можливість розуміти оточуючий світ  ,процеси і явища,які відбувається в ньому,свої процеси мислення  і дії,своє відношення  до оточуючого світу і  до самого себе. Свідомість може дозволити раціонально спланувати і упорядкувати  своє життя, здійснювати свою поведінку і діяльність. З глибокої давнини філософи шукали розгадку секрету  феномену свідомості та виділяли душу,як сутність,що протиставлена матеріальному світу речей.

В сучасному  світі  в теоретичному значенні питання існування феномену свідомості ставлять під. питання ,а практичне вивчення  свідомості об’єктивними ,в тому числі і науковими методиками стає активніше  ,що говорить  про  одвічне значення людської свідомості.

Різні погляди на свідомість пов’язані з проблемою   походження  свідомості та  обґрунтуванням його змісту. Представники нинішнього  наукового знання і орієнтовані на науку філософські системи надають перевагу діалектико – матеріалістичній концепції, яка відрізняючись від решти ,дає можливість вивчати  різні форми і результати  розумової діяльності  науковими методами. Але дана концепція не дає  можливості перевірки на практиці відповіді на найскладніші питання проблеми свідомості.

портал ФІР