Сучасна філософія

сучасна філософія

Одиночество не порок

Чисто природным и, соответственно, естественным явлением стоит считать одиночество (как момент отсутствия...

Філософія Ніцше

Про Ніцше і його філософію щодо смерті Бога висловився представник слов’янської філософії Лев Шестов. Помітивши...

Мартін Гайдеггер

Видатний майбутній німецький філософ – екзистенціаліст Гайдеггер народився  наприкінці осені 1889 року в...

Поетика (Арістотель)

Поетика – це філософський трактат  естетичних поглядів мислителя Арістотеля, яким у свою чергу було зроблено...

Альфред Норт Вайтгед

Альфред Вайтгед – один із провідних британських математиків, в науковій площині логіки і філософії. Народився на...

Джованні Джентіле

Джованні Джентіле  народився 30 травня 1875 році у місті Кастельветрано  в Італії (острів Сицилія). Викладав в...

Карл Отто Апель

Американська прагматична філософія де в чому вплинула і на Німеччину. Прихильником цього напрямку, а в...

Еммануель Левінас

Еммануель  Левінас є видатним фрацузьким філософом ХХ століття. Народився  наприкінці  грудня  у 1905 році, в...

ХРИСТИЯНСЬКИЙ АТЕЇЗМ

Протягом останніх двох тисяч років відносини між християнством та атеїзмом були не тільки напруженими, а й,...

Етерналізм Чарлі Брода

  У публікації вміщено перший переклад українською мовою праці відомого британського філософа Ч. Брода...

Поиск по сайту