Не всім відоме прізвище провідного американського філософа та логіка, яскравий представник аналітичної філософії.

Народився 25 червня 1908 року в штаті Огайо (США) містечку Акрон.  Вступив на навчання в Оберлін- коледж, по закінченні – у Гарвардський університет. Проходив стажування під керівництвом Карнапа в місті Прага (Чехія). У Варшаві (Польща) відбулася  зустріч з Тарським. З 1932 року у Гарвардському університеті було присвоєно науковий ступінь – доктора філософії за успішний захист дисертації з логіки, науковим керівником якої був А.Вайтгед. У 1936 році розпочинає свою викладацьку кар’єру з філософії. В період з 1948 по 1978 роки – призначається на посаду професора кафедри філософії при Гарвардському університеті.

Квайн в більшій мірі опирався на сучасну логіку для того, щоб прояснити та вирішити традиційні філософські онтологічні проблеми, наприклад такі питання як: «Якого роду існують речі?». Як стверджує мислитель філософи мали б надавати перевагу «пустельним ландшафтам» з допущенням існування будь-яких об’єктів, лише при необхідності. Вважав, що в найкращій теорії повинні бути включені єдині об’єкти фізики. Вони вимагаються найкращою теорією. Проте є головна перешкода, оскільки математика ставить вимогу існування абстрактних сутностей (числа, безліч). У цьому не має потреби в редукції  або ж елімінуванню таких сутностей.

Відтак, деякі істини, на його думку є «аналітичними» (істинні в силу одного значення висловлювань, які входять в них). За поглядами Квайна безнадійно заплутаним постає поняття значення, а «аналітичні істини», разом із законами логіки потребують ревізії перед новим досвідом. Чітко проілюстрована і сама теза науковця: теорії можуть провірятися як деякі цілісності.

Головною роботою його життя стала праця під назвою «Математична логіка», крім неї й інші: «З точки зору логіки», «Слово та об’єкт», «Онтологічна відносність та інші нариси», «Філософія логіки», «Походження позначення», «Час мого життя: автобіографія».

Філософ Віллард Квайн помирає наприкінці грудня 2000 року, Похований у місті Бостоні в штаті Масачусетс (США).

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
0
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.