Словник термінів

Аксіологія

Поняття «аксіологія»  формується в період античності, набуває актуальності в сьогоденні. Під вказаним терміном...

Персоніфікація

Що ми розуміємо під поняттям «персоніфікації»  і взагалі як виник  цей феномен у філософії. Спробуємо дати...

Синкретизм

Як сучасна наука інтерпретує на сьогодні поняття синкретизму. Даний термін має свою етимологію.  У перекладі з...

Антропоморфізм

Що ж ми називаємо «антропоморфізмом»? Спробуємо дати визначення цьому поняттю. Сама термінологія  має складне...

Мораль

Вперше цей термін було введено   філософом, укладачем римського права Цицероном. Визначення поняття походить від...

Мудрість

Це один із термінів, які вживаються у філософії . Ним позначають людину, яка здатна мислити та діяти згідно вищої...

Мудрець

Мудрецем варто називати таку людину, яка має здатність мислити, великий розум. В період античної культури...

Поиск по сайту