Предметом  біоетики  є  суспільно-моральне  і професіонально- медичне  відношення  до людини,  захисту її життя та здоров’я.

У науковій літературі  можна віднайти  чимало  точок зору щодо основних принципів біоетики.  Вочевидь  науковці  та практики  беруть за основу дві моделі – американську та європейську.  Вперше принципи біоетики  були розроблені  американськими науковцями Бічампом та Чілдрессом. Науковці запропонували  такі основні  принципи біоетики:

  • принцип автономії (право індивіда на своє здоров’я та благополуччя, відмова від лікування  при умові небезпеки життя );
  • «на зашкодь» (дотримання клятви Гіпократа  лікарями,  вимога мінімізації збитку, який  завданий пацієнту шляхом медичного втручання);
  • «роби благо» (даний принцип будується  на лікарській етиці  по відношенню до  людини  самих  медиків, моральним обов’язком  яких  є творення добра, здійснення  усіх можливих дій,  направлених  заради покращення  стану пацієнта);
  • принцип справедливості ( таким принципом підкреслюється необхідність рівно відноситись до своїх пацієнтів, а також справедливе використання медичних ресурсів, які за звичай обмежуються із за надання допомоги медиками ).

Вадим Підосичний