Моральна  поведінка  –  осмислення реальності  кожною  людиною  та світу навколо неї,  що плавно  переходить   в систему вчинків. Поведінка – реалізація  прийнятих загальносуспільних моральних цінностей: добро, свобода, справедливість, взаємодопомога, тощо.  Проте  протиставленням  моральної поведінки є  неморальна (аморальна), в основі її будови  покладена  ненависть та несправедливість.  Моральна  поведінка  здійснює реалізацію  сукупності  прагнень моральної  людини, а аморальна –  руйнує особистість.

Вчинок є  основною моральною поведінкою.  Вчинок  несе собою  дію,  яка може  мати  позитивну   або  негативну   соціальну  оцінку.  Соціальні  оцінки, які  дають людським вчинкам  не завжди є об’єктивними, а тому  існують  оціночні критерії .  Можна  назвати кілька факторів  аналізу  людської поведінки, а саме:

  • мотиви поведінки;
  • наслідки вчинків;
  • реальність, в якій здійснився вчинок;
  • засоби досягнення мети

Стосовно мотивів поведінки  можна  сказати,  що їх насправді є багато, але  вони не неоднозначні. Шляхетні та моральні  мотиви,  що скеровують людину   інколи приводять її до  не досить гарних вчинків.   Наслідки  враховуються  тоді, коли  людині  виносять оцінки  за її вчинок.

Один і той самий  вчинок людина  може  зробити як для  суспільного значення  або ж догани зі сторони суспільства. Моральною поведінкою заперечується можливість використання  будь-якої мети, щоб досягти бажаний результат, оскільки  такі дії досить часто приводять  до розвитку егоїзму та нездорового індивідуалізму в самій людині.

Моральна поведінка   визначається  через рівень моральної особистості як системи цінностей та духовних  людських прагнень.  Факторами такої поведінки  зазвичай стають моральні  індивідуальні переконання з рівнем  культурного розвитку та вольового настрою.  Моральна  поведінка  визначається індивідуальним  життям, втілюючи поняття добра і зла, справедливості та щастя  завдяки  системі вчинків  в простій життєвій   ситуації.  Передбачає також  волю вибору  та людської  креативності  з однієї сторони,  обмеження  рамками правил та норм загальноприйнятих в суспільстві.  Моральна поведінка припускає   вирішення  проблем  вибору  між особистими  прагненнями  людини та соціальними вимогами.

Вадим Підосичний