Народився в сім’ї дрібного  феодала. З ранніх літ Давид цікавився філософією античності, теологією, натурфілософією. Пізніше батьки вирішили  найняти для нього домашнього вчителя. Велика схильність до філософії  Аристотеля пробудила у ньому інтерес до пізнання та вивчення матеріального світу, в тому числі і людини. На його думку людина обмежена часом, місцем,  активністю, моральністю, де моральністьлюдини є вагомим чинником у  співвідношенні однієї людини до іншої та у відношенні до Бога.

Давид Дінанський (1160-1217).

Людина повинна себе матеріально обмежити, бо совість людська є обтяжливою і нагадує їй про аморальні вчинки, за які вона дасть відповідь перед Богом. Бог – це вища субстанція. Абсолют є недосяжний, навіть для людського розуму, логічного сприйняття. Пізнання розумом Бога є недостатнім  тому, що будь — які речі є трансцендентними, віддаленими від людської уяви, хоча переймати на себе повноваження всемогутності Творця є досить небезпечним і недбалим для священиків.

Не потрібно забувати, що духовенство обирає народ, а не вони самі себе обирають. Хоча його думку не дуже поділяла Римо – католицька церква, яка знаходила будь – який спосіб для звинувачення Давида як єретика (віровідступника). У 1210 р. його осудили за твір «Записна книжка» і звинуватили у єресі. Екземпляри його праць були привселюдно спалені на очах усіх громадян.

«Кватермул» — відомий твір Давида,я кий зберігся завдяки таким мислителям середньовічної епохи, як Альберт Великий та Тома Аквінський. Відомо, що Католицька церква не мала інтересу до науки але опиралася в усьому на докази Святого Письма, притримуючись її букви. Одна частина людей підтримувала на той час філософію Аристотеля, особливо ж «Фізику» та  «Метафізику», які по своїй суті вплинули на розвиток пантеїстичних поглядів Давида Дінанаського, були заборонені церквою як єретичні твори, що несуть небезпеку  і водночас були спалені привселюдно.

Давид притримувався думки, що матерія є ідентичною Богові та  світовому розуму (Нус). Вона є нероздільною субстанцією, загальною субстанцією всіх речей видимого та невидимого світу. Відповідно і всі речі є матеріальними, раціональні  та духовні речі складають собою одне ціле.

Його твори схоластичного періоду заслуговують уваги і шани зі сторони людства. Помер середньовічний філософ та теолог у віці 57 років.

БСІД
портал ФІР