koranУ  попередніх статтях  ми вже  говорили з вами  про  саме поняття «іслам»,  про історичне формування  священної книги «Коран», а також торкалися питання  правильності  тлумачення  та інтерпретації  цієї книги.  Сьогодні  мова піде  про  віроповчальну доктрину  ісламу,  і  які  існують можливі відмінність  або  спільність  у доктрині  віри  поряд з іншими  релігіями  світу,  спробуємо  з’ясувати  важливість і  значення  цієї  віроповчальної системи  у житті кожного мусульманина,  і чи потрібно  мусульманину дотримуватися  цієї канонічної установки. Які  основні  ідеї  віровчення  в ісламі  були  запозичені  з інших світових релігій?  Чи  існує відмінність  між  ісламським  та християнським Богом?  Який головний постулат віри  закладений  у світовій релігії – іслам?  Чи  правильно  інтерпретують   поняття  Бога  в  ісламській традиції?

Відомо, що поняття  «іслам»  тісно переплітається  і нерозривно пов’язане з  поняттям «віра» (іман).  Для того  в ісламі  сформулювалися  стовпи віри –  під яким  розуміють ідеологічні  основи релігії. В  ісламській доктрині  віри  нараховують шість  основоположних  постулатів:

1)    Віра в  Бога Аллаха – творця всього  сущого. Включає в  себе  низку  положень,  де головним із них  виступає  Єдинобожжя.

2)    Віра  в Ангелів. Ангели  – істоти, які були створені Аллахом  із світла,  є справжніми  виконавцями  волі Божої.

3)    Віра  у Священне Писання, яке послав  Аллах  через пророків. Тут маються на увазі божественні  одкровення, які  посилалися в різні  періоди історії самого людства. Представники  ісламу  визнають  істинними тексти Таури (іудейської Тори),  Забура (Книги Псалмів  Пророка – царя Давида), Інджила (Євангеліє), а також багато  сувоїв, які посилалися  декільком пророкам. Але всі попередні писання були відмінені Кораном. З точки  зору мусульманських  богословів, сучасні варіанти  усіх священних книг,  крім  Корану –  спотворені.

4)    Віра  в пророків (посланців Божих). В  Корані та Сунні  приписується, щоб прийняти  істинними  усіх посланців Аллаха. Вони  посилалися до різних народів та племен, але посланцем до всього людства був  посланий тільки один – пророк Мухаммед.

5)    Віра у Судний  день.  Включає в себе і віру  в кінець світу, наближення воскресіння, суд Божий,  наявність Пекла та раю (Ахіра).

6)    Віра  в наперед визначення. Мусульмани  вірять, що Аллах  визначить долі  всього сущого  (Кадар), тобто  всі події відбуваються згідно з задумом  Божим.  Напередвизначення  розуміється  як  довічне  знання Аллаха про всі події та процеси, які відбудуться  у світобудові;  всі події відбуваються  з  схваленням Аллаха, у співвідносності з його  знанням. Людина ж володіє  свобідною волею ,  має  здібність   вибирати між добром та злом, і тому несе відповідальність за свої вчинки.

Виділяють  серед стовпів ісламу п’ять основних постулатів:

1) Шахада (Бог Аллах і  його пророк Мухамед),

2) Намаз ( п’ятиразова щоденна молитва),

3) Закят (матеріальне пожертвування),

4) Саум (дотримання посту  в місяць Рамадан),

5) Хадж (здійснення паломництва  в Мекку).

Перераховані п’ять стовпів  ісламу  складають фундамент, на якому  і побудоване все  мусульманське життя.  іслам зумів увібрати в себе релігійні уявлення  політеїстичних так і монотеїстичних релігій – іудаїзм та християнство. Хоча  сам іслам  не визнає вчення  про триєдність   Бога у християнстві, лише – монотеїзм. Мусульманські богослови говорять, що іслам  є найдосконалішою  серед інших релігій.

Стрикалюк  Богдан, магістр релігієзнавства