Зороастризм  або ж маздеїзм  в перекладі  означає «Блага віра шанування Мудрого».  Вона вважається  однією  із найдавніших релігій  Персії, і бере  свій початок  в одкровенні пророка Спітами Заратуштри, яке він отримав від  Бога – Ахура Мазди.

В основі  вчення  самого Заратуштри  лежить  свобідна  моральна  вибором людина  добрих  помислів, добрих слів та добрих дій. У давнину  та ранньому середньовіччі  зороастризм був поширений  на території  Персії (сучасна територія  Ірану). Зороастризм  насправді в основному  був витіснений  ісламом, невеликі спільноти  збереглися  в Ірані  та Індії.

Сам термін  «зороастризм»  запозичений європейською наукою, походить від  грецького проголошення імені  засновника цієї релігії. Інша  її європейська назва – маздеїзм,  походить від імені Бога  у зороастризмі.

Зороастризм  у свою чергу є догматичною релігією з розвиненою  теологією,  яка склалася   під час останньої кодифікації   Авести  у сасанідський період  та в період ісламського завоювання.  Тому в зороастризмі не склалася надто  сувора догматична система. Це пояснюється особливостями  вчення , в основу якого без сумніву  покладений раціональний підхід,  а також історією  інституційного розвитку, який було перервано мусульманським завоюванням Персії.

Вступ до Зороастризму

Сакральною книгою  у зороастризмі вважається Авеста. По суті  зібрання  різночасових  текстів, які складалися  у зороастрійській спільноті в архаїчний період на давньоіранській мові носить ім’я «авестійської». Після з’явлення  писемності  тисячоліття в Ірані, основним  способом передачі  став усний текст, хранителями самого тексту були священики. Відома традиція запису з’явилася лише при  пізній епосі  Сасанідів, коли у V-VІ ст. для запису був  винайдений фонетичний авестійський алфавіт. Авестійські молитви  та богослужбові тексти вивчалися на пам’ять.

Головною частиною Авести  вважаються  Гати – гімни пророка Заратуштри.

Ці гімни присвячені Богу Ахурі Мазді, в яких безпосередньо викладаються основи його віровчення, соціальне та філософське посилання, описується нагорода праведників та поразка злобних. Реформістська течія у зороастризмі  оголошує гати як священний текст, а Авесту – історичне значення.  Але найбільш ортодоксальні  зороастрійці  вважають всю Авесту словом пророка Заратуштри.

Зороастризм виділяє дев’ять основ  свого віровчення:

1)    Віра в Ахуру Мазду  «Мудрого Творця»;

2)    Віра  в Заратуштру як єдиного пророка Ахури Мазди, який вказав шлях людині до  праведності та чистоти;

3)    Віра в існування  духовного світу міну) та двох духів (святого та злого), від вибору якого залежить доля людини у духовному світі.

4)    Віра в Арту (всесвітній закон) праведності  та гармонії, який був встановлений Ахурою Маздою, на підтримку якого повинні бути направлені зусилля людини, яка вибрала добро.

5)    Віра  в людську сутність – в основі якій (даена – віра, совість) та храту (розум), які дозволяють кожній людині  відрізняти добро від зла.

6)    Віра в Амашаспентів  як сім ступенів розвитку та розкриття людської особистості.

7)    Віра в Ашудад – взаємодопомогу тим, що потребують, взаємна допомога людям.

8)    Віра у Фрашкарад – преображення буття та остаточна перемога Ахури Мазди над злом, що відбудеться завдяки  зусиллям усіх праведних людей на чолі з Саошіянтом – Спасителем світу.

Отже ми змогли розглянути у повному обсязі  сам зороастризм,  торкнутися сакральної книги  цієї релігії,  а також  відповідно  і основні постулати  віровчення у зороастризмі.

Стрикалюк Богдан, магістр релігієзнавства