nacionalna svidomist 2Людина  насправді є складним феноменом у сучасному світі з чітко поставленими  власними  життєвими орієнтирами і принципами. Об’єктивний світ змінюється разом з суб’єктом пізнання, у свідомості якого вимальовується зовсім протилежна картина  дійсності. Прикрим  є той факт, що людська свідомість легко піддається маніпуляції, неправдивій інформації  з почутого, що немає жодного відношення  до об’єктивних фактів.

Що ж насправді відбувається у світі  і чи може людський розум сприймати або засвоювати  інформацію більше, ніж це потрібно? Як ставиться сучасна людина до  поняття «національна свідомість»? Наприклад день студентства чітко продемонстрував різні людські гедоністичні  вподобання із втратою патріотизму, гідності, моралі, низьким падінням в очах тих, хто з вірою, правдою, мужністю і відважністю  захищає  мир  і безпеку  в державі. Тому замість того, щоб морально і духовно підтримувати справжніх патріотів у східному регіоні, людині  із статусом «студент» необхідно вийти із дитячого віку і трішки подорослішати.

Якщо ніхто не може збагнути, що власне асоціюється з національною свідомістю, то той невартий жодного мідного гроша на цьому  світі.  Адже  в  усіх  виникає  питання:  а що таке «національна  свідомість»? Чи суміщається це поняття з суб’єктом матеріального світу?  Отож  нам подається визначення цієї термінології.

Національна свідомість є сукупністю етичних, економічних, моральних, релігійних, соціальних, філософських  і  інших поглядів,  норм людської  поведінки,  звичаїв  та обрядів,  ціннісної  орієнтації  та ідеалів, з виявленням у них особливостей життєдіяльності народів та націй.  Крім того існують ще складові національної свідомості:

  • сприйняття людиною навколишнього світу та її ставлення ;
  • усвідомлення того до якої  етнічної спільноти   відносиш себе;
  • пряме відношення і пов’язаність  з  історією  та культурою  конкретно зазначеної  нації  та національності;
  • вияву патріотичних почуттів  та самосвідомості;
  • усвідомлення національно – державних спільних інтересів.

Проте особи, які не мають національної свідомості і розуміння себе як елементу  українського соціуму, то такі живуть у іншому паралельному світі якихось безглуздих  шовіністських, комуністичних популістських  ідей, що не мають жодного морального підґрунтя  і не можуть бути  сприйняті  суспільством  як еталон.

Богдан  Стрикалюк