Основи віровчення у зороастризмі

Якщо ж  іудаїзм ставить свій акцент  на  визнанні  Бога Ягве,  на  пророкові Мойсеї,  Торі (Законі), Талмуді (Тлумаченні) та інших деталях, то християнство  ставить – на  Священому Писанні та Святому  Переданні,  тлумаченнях Отців Цекви,  але увесь акцент  зміщується  на  релігійній особистості – Ісусі Христі; так само і іслам  – на  Бога Аллаха та пророка Мухамеда, Коран  та Сунну і інші,  буддизм – на  релігійному засновнику – Будді,  Трипітаці, основах  буддійського віровчення, зороастризм – на Ахурі Мазді, пророкові  Заратуштрі,  Авесті , а також  на інших важливих  речах.

Як  в зороастризмі присутній  елемент дуалізму, так  і  в іудаїзмі, християнстві та ісламі він також є присутнім. Швидше  за все  це можна вважати певною трансформацією  ідей з однієї релігії в іншу.  Саме у цьому і полягає науковий інтерес – зрозуміти за яких обставин  чи  можливо  причин  відбулася  ця трансформація.  Тут також  потрібно враховувати  історичні передумови  формування  та виникнення  тієї чи іншої релігії.

Отож, зороастризм виробив чітку віроповчальну  доктринальну  систему, за допомогою якої  унормовувалися  релігійні та моральні  відносини  у суспільстві,  а тому кожен повинен  цього дотримуватися.Ми вже  ознайомлювалися  коротко  з основами віровчення  зороастризму,  а зараз спробуємо  розкрити його  більш  ширше.

Ахура Мазда  постає в зороастризмі  в образі  творця д уховного та фізичного світу. Йому  приписуються  такі властивості  Божі: всеблагий, єдиний, мудрий, а також  використовуються епітети  (порівняння) по відношенню до Бога Ахури Мазди: «Світлий» та  «Прославлений»(повний сіяючої царської слави). Він вважається  Богом світлої сили у персів.

В основі етичного вчення лежить протиставлення  двох понять: Аша та Друдж. Ашою називається  закон всесвітньої гармонії, істини, правди, добра (батько Аші – Ахура Мазда), а  друджем – неправда, зруйнування, деградація, насилля, грабіж. Всі ж люди поділяються  на дві категорії – ашавани (прибічники Аші, праведні; ті, що намагаються нести світові добро) та друджванти (неправдиві, несуть світові тільки зло). Завдяки підтримці Бога Ахури Мазди  праведні повинні перемагати Друдж  і заважати  її прибічниками  руйнувати світ.

А також є присутнє вчення про два духи: Спента та Ангра. Сперта – це добрий дух, який налаштовує людину  тільки на добро, а Ангра – злий дух, який налаштовує тільки на зло. Спента та Ангра символізують  протилежні ментальності: одна направлена на створення, оновлення світу , а інша – тільки на руйнування. Ангра  Манью або ж Аріман вважається  найзапеклішим ворогом Бога Ахури Мазди  та світу,  намагаючись згубити людську свідомість, що потім  обертається  руйнуванням, деградацією суспільства  і світу.

Завдання зороастрійця – йти шляхом за добрим духом Спентою Маінью, і подібно до свого творця Ахури Мазди  втілювати у собі всесвітній закон гармонії – Ашу, при цьому безпосередньо уникати  злого духа Друджа, що є втіленням неправди,  зла та руйнування.  Крім того  існує надія на Саошіянта – Спасителя світу, який визволить  світ від зла і тоді стане панувати у світі добро в образі Бога Ахури Мазди.

У ясні 12 – й чітко вказується  про  зороастрійський  «символ віри». Основне положення її має такий вигляд: «Ахурі Мазді я  зараховую всі блага ». інакше кажучи, пророк Заратуштра визнає єдиним  джерелом  блага  Ахуру Мазду.

Згідно «Сповідування»  кожен зороастрієць називає себе :

  • Маздаясною (шанувальником  Ахури Мазди)
  • Заратуштрі (послідовником пророка  Заратуштри)
  • Відаєва (противником девів – без моральних  арійськіх божків)
  • Ахуро – ткаєша (прихильником релігії  Ахури)

Крім того, у цьому тексті зороастрієць  відрікається від насилля, грабежу, крадіжки, проголошує мир та свободу мирним та працелюбним людям, відкидаючи  усіляку можливість  союзу з девами та  чаклунами. Кожен зороастрієць повинен  йти за  етичною тріадою:добрі  думки (хумата), добрі слова (хутха) та добі дії (хваршта). Вони спеціально підкреслені у «Сповіданні» і багаторазово прославляються  в інших частинах  Авести.

Міститься також вчення про Амешаспентів. Амешаспенти – шість духовних перетворень Ахури Мазди. Їх часто порівнюють  з еманаціями Бога. Вони  собою являють образ семи ступенів духовного розвитку людини, крім того їх називають  покровителями  семи тілесних творінь.

Особливу увагу  зороастрійці  приділяють вогню  як джерелу світла і тепла. Звідси  поширилася назва зовнішнього визначення зороастрійців «вогнепоклонники ». Світло, згідно  вчення зороастризму є видимим  образом Бога у фізичному світі. Тим не менше не меншим шануванням у зороастризмі користується  і сонячне світло – уособлення Бога Мітри.

За традиційним уявленням зороастрійців  Вогонь проникає в буття, як духовне так і тілесне. У ясні 17 –й приводиться  приклад  ієрархії  вогню. Вогонь присутній майже скрізь: в раю, в тілах людей та тварин, у рослинах, у блискавці,  у земному вогні, горить у храмах. Зороастризм вводить поняття посмертного суду, який являє собою підрахунок діянь, які людина здійснила у житті (Страшний суд Божий у християнстві).  Ідеї раю та пекла також стали певною трансформацією   у  інші світові релігії, завдяки зороастризму.

Стрикалюк Богдан, магістр релігієзнавства