Якщо ж  іудаїзм ставить свій акцент  на  визнанні  Бога Ягве,  на  пророкові Мойсеї,  Торі (Законі), Талмуді (Тлумаченні) та інших деталях, то християнство  ставить – на  Священому Писанні та Святому  Переданні,  тлумаченнях Отців Цекви,  але увесь акцент  зміщується  на  релігійній особистості – Ісусі Христі; так само і іслам  – на  Бога Аллаха та пророка Мухаммеда, Коран  та Сунну і інші,  буддизм – на  релігійному засновнику – Будді,  Трипітаці, основах  буддійського віровчення, зороастризм – на Ахурі Мазді, пророкові  Заратуштрі,  Авесті , а також  на інших важливих  речах.

Як  в зороастризмі присутній  елемент дуалізму, так  і  в іудаїзмі, християнстві та ісламі він також є присутнім. Швидше  за все  це можна вважати певною трансформацією  ідей з однієї релігії в іншу.  Саме у цьому і полягає науковий інтерес – зрозуміти за яких обставин  чи  можливо  причин  відбулася  ця трансформація.  Тут також  потрібно враховувати  історичні передумови  формування  та виникнення  тієї чи іншої релігії.

Основи віровчення у зороастризмі

Отож, зороастризм виробив чітку віроповчальну  доктринальну  систему, за допомогою якої  унормовувалися  релігійні та моральні  відносини  у суспільстві,  а тому кожен повинен  цього дотримуватися.Ми вже  ознайомлювалися  коротко  з основами віровчення  зороастризму,  а зараз спробуємо  розкрити його  більш  ширше.

Ахура Мазда  постає в зороастризмі  в образі  творця д уховного та фізичного світу. Йому  приписуються  такі властивості  Божі: всеблагий, єдиний, мудрий, а також  використовуються епітети  (порівняння) по відношенню до Бога Ахури Мазди: «Світлий» та  «Прославлений»(повний сіяючої царської слави). Він вважається  Богом світлої сили у персів.

В основі етичного вчення лежить протиставлення  двох понять: Аша та Друдж. Ашою називається  закон всесвітньої гармонії, істини, правди, добра (батько Аші – Ахура Мазда), а  друджем – неправда, зруйнування, деградація, насилля, грабіж. Всі ж люди поділяються  на дві категорії – ашавани (прибічники Аші, праведні; ті, що намагаються нести світові добро) та друджванти (неправдиві, несуть світові тільки зло). Завдяки підтримці Бога Ахури Мазди  праведні повинні перемагати Друдж  і заважати  її прибічниками  руйнувати світ.

А також є присутнє вчення про два духи: Спента та Ангра. Сперта – це добрий дух, який налаштовує людину  тільки на добро, а Ангра – злий дух, який налаштовує тільки на зло. Спента та Ангра символізують  протилежні ментальності: одна направлена на створення, оновлення світу , а інша – тільки на руйнування. Ангра  Манью або ж Аріман вважається  найзапеклішим ворогом Бога Ахури Мазди  та світу,  намагаючись згубити людську свідомість, що потім  обертається  руйнуванням, деградацією суспільства  і світу.

Завдання зороастрійця – йти шляхом за добрим духом Спентою Маінью, і подібно до свого творця Ахури Мазди  втілювати у собі всесвітній закон гармонії – Ашу, при цьому безпосередньо уникати  злого духа Друджа, що є втіленням неправди,  зла та руйнування.  Крім того  існує надія на Саошіянта – Спасителя світу, який визволить  світ від зла і тоді стане панувати у світі добро в образі Бога Ахури Мазди.

У ясні 12 – й чітко вказується  про  зороастрійський  «символ віри». Основне положення її має такий вигляд: «Ахурі Мазді я  зараховую всі блага ». інакше кажучи, пророк Заратуштра визнає єдиним  джерелом  блага  Ахуру Мазду.

Згідно «Сповідування»  кожен зороастрієць називає себе :

  • Маздаясною (шанувальником  Ахури Мазди)
  • Заратуштрі (послідовником пророка  Заратуштри)
  • Відаєва (противником девів – без моральних  арійськіх божків)
  • Ахуро – ткаєша (прихильником релігії  Ахури)

Крім того, у цьому тексті зороастрієць  відрікається від насилля, грабежу, крадіжки, проголошує мир та свободу мирним та працелюбним людям, відкидаючи  усіляку можливість  союзу з девами та  чаклунами. Кожен зороастрієць повинен  йти за  етичною тріадою:добрі  думки (хумата), добрі слова (хутха) та добі дії (хваршта). Вони спеціально підкреслені у «Сповіданні» і багаторазово прославляються  в інших частинах  Авести.

Міститься також вчення про Амешаспентів. Амешаспенти – шість духовних перетворень Ахури Мазди. Їх часто порівнюють  з еманаціями Бога. Вони  собою являють образ семи ступенів духовного розвитку людини, крім того їх називають  покровителями  семи тілесних творінь.

Особливу увагу  зороастрійці  приділяють вогню  як джерелу світла і тепла. Звідси  поширилася назва зовнішнього визначення зороастрійців «вогнепоклонники ». Світло, згідно  вчення зороастризму є видимим  образом Бога у фізичному світі. Тим не менше не меншим шануванням у зороастризмі користується  і сонячне світло – уособлення Бога Мітри.

За традиційним уявленням зороастрійців  Вогонь проникає в буття, як духовне так і тілесне. У ясні 17 –й приводиться  приклад  ієрархії  вогню. Вогонь присутній майже скрізь: в раю, в тілах людей та тварин, у рослинах, у блискавці,  у земному вогні, горить у храмах. Зороастризм вводить поняття посмертного суду, який являє собою підрахунок діянь, які людина здійснила у житті (Страшний суд Божий у християнстві).  Ідеї раю та пекла також стали певною трансформацією   у  інші світові релігії, завдяки зороастризму.

Стрикалюк Богдан, магістр релігієзнавства