Неофрейдизмом називається один із напрямків в філософії, котрий поширювався в першу половину 20-30-х років ХХ століття з фрейдизму, утворене з допомогою адептів Фройда, котрими були прийняті основи теорії з переробленими ключовими поняттями психоаналізу, взятого з основу постулату про соціальну детерміновану психіку людини.

Якщо фрейдизм — систематизоване обґрунтування несвідомих зав’язків через асоціативний процес, то неофрейдизм – суспільно-культурні процеси. А тому на думку неофрейдистів, такі процеси здійснюють суттєвий вплив на виникнення внутрішньо особистих  конфліктів індивіда. В теоретичній побудові неофрейдизму покладені поняття несвідомого та принципіальних конфліктних відносин особистості та суспільства.

Неофрейдизм представлений Салліваном, Хорні, Фромом. Найчастіше сюди додають Кардінера, Александера  з іншими представниками психоаналізу. Наприклад Хорні помітила відрізнення невротичних конфліктів між пацієнтами Нового світу, Німеччини та Австрії. Після переосмислення фактів, Хорні  відмовилася від теорії Фройда щодо інстинктів, визнаючи суспільно-культурну обумовленість психопатології.

Відтак, неофрейдистами підтримується несвідома емоційна мотивація людської діяльності, а також висувається твердження відносної та специфічної патології щодо культури.

Послідовниками фрейдизму Адлером та Юнгом підтримувалися ідеї Зігмунда Фройда. Так першим зміщується акцент з сексуально-несвідомого на несвідоме прагнення до влади, що є по суті основним спонуканням людей, котрі проявляються в сімейних поведінках, через міжособистісні відносини та взаємовідносини соціальної групи.  А Юнг займався розвитком вчення колективного несвідомого як сукупність архетипів, які визначають поведінку окремої людини так і соціальної групи.

Пегас

Поделитесь эмоциями

Супер статья
0
Я доволен
0
Любовь
0
Так себе
0
Глупо
0

Интересно почитать:

Написать комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.