neoДля повного розуміння даної статті, пропонуємо, що б ви ознайомилися із наступними статтями:

Класифікація Субстанцій: Нова версія

Шкала Докінза. Формула Субстанцій

До язичеських концепцій (Я.к.)  ми віднесемо:

– староязичество;

– неоязичество;

– анімізм (крім синтоїзму);

– епікурезм†;

– вікка (політеїстична);

– агні йога;

– родонізм.

Спільні та відмінні риси

Майже всі політеїсти (дуалісти) визнають існування Персональних Субстанцій, а саме персональних богів (політеїзм) чи духів (анімізм).

Всі без виключення язичеські концепції визнають множинність богів/духів – Р, хоча деякі мають схильність до монотеїзму, а вікка – до іпостасності.

Формули та структури

І. Язичество (класичне) [1]

Більшість язичників визнають/визнавали Деміурга (єдиний; творець; переважно трансцендентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний) та решту богів (множинні; не-творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні) –

( [1 De Im/Tr Li Pa Id] + [P Nd Im/Tr Li Pa Id] ) – ПАНТЕОН БОГІВ (Язичеський).

Частинна язичеських має/мала монотеїстичні тенденції – P~m. Через це їх називають «невираженим монотеїзмом». Вони можуть бути охарактеризовані у вигляді структури –

( [1 De Im/Tr Li Pa Id] + [P Nd Im/Tr Li Pa Id] ? ) – ПАНТЕОН БОГІВ (Язичеський).

Багато етнічних релігій, включаючи африканські та індіанські, є переплетінням політеїзму, анімізму та пантеїзму – Im/Tr~Im. Їх можна описати у вигляді такої двохповерхової структури –

(( [P Nd Im/Tr Li Pa Id] ? + [P Nd Im/Tr Li Pa Id]) – решта БОГІВ та ДУХИ

+

[1 De Im/Tr~im Li Pa Id] )) – БОГ (Деміург)

Але деякі африканські культи розглядають Деміурга матеріалістичним (єдиний; творець; переважно трансцендентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; матеріальний) та решту богів (множинні; не-творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; матеріальні) –  ( [1 De Im/Tr Li Pa Ma] + [P Nd Im/Tr Li Pa Ma ] ) – ПАНТЕОН БОГІВ (Язичеський).

Варто згадати складну еладську космогонію про першопотенції від Гесіода. Гея – Персональна Субстанція : єдина; творець; статус іманентності/трансцендентності невизначений; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна. Три Імперсональні Субстанції (Ерос, Тартар і Хаос) єдині; творці; статус іманентності/трансцендентності невизначений; негативно пізнавані; апатерналістські; ідеальні. І вони породили решту (окрім Геї) богів.

(( [P Nd Im/Tr Li Pa Ma ] ) – ПАНТЕОН БОГІВ

+

  ( [1 De X Li Pa Id] + [1 De X Ne Ap Id] + [1 De X Ne Ap Id] + [1 De X Ne Ap Id?] )

  ПЕРШОПОТЕНЦІЇ (Гея + Ерос + Тартар + Хаос) .

Другий варіант пропонує нам Арістофан. Де тільки Хаос і Тартар Імперсональні, а решта першопотенцій – Ереб та Ніч – Персональні Субстанції. Характеристики аналогічні.

Згідно давньоіндійської міфології, з Пуруши боги, методом жертоприношення, створили світ. Першого можна описати, як Персональна Субстанція (єдина; не-творець; виключно іманентна; негативно пізнавана; апатерналістська; ідеальна). Боги виступають, як множинні; творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; апатерналістські; ідеальні –

Решта світу[2] (Космос)

                                            ?

[1 Nd Im Ne Ap Id?]† + [N De Im/Tr? Li Pa? Id] –

ПУРУША (Древньоіндійська) + ПАНТЕОН БОГІВ (Язичеський) .

II. Неоязичество[3]

Більшість неоязичників визнають Деміурга (єдиний; творець; переважно трансцендентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний) та решту богів (множинні; не-творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні) – ( [1 De Im/Tr Li Pa Id] + [P Nd Im/Tr Li Pa Id ] )– ПАНТЕОН БОГІВ (Язичеський).

Але деякі форми схильні до пантеїстичності – Im/Tr~Im. Їх можна описати у вигляді наступної структури –

( [P Nd Im/Tr Li Pa Id] – решта БОГІВ

+

[1 De Im/Tr~im Li Pa Id] ) – БОГ (Деміург)

ІІІ. Анімізм

У анімістів сукупність Персональних Субстанцій, можна описати у вигляді структури – ( [1? De Im/Tr Li Pa Id]  + [P Nd Im/Tr Li Pa Id] ) – ДУХИ (творець+не-творці).

В залежності від регіону, духи мають наступні найменування:

АЛБАСТИ/АБАСИ — демони жіночої статі іранської та тюркскої міфології;

ДЖИНИ — духи культур народів Близького Сходу та Центральної Азії;

ДЕВИ[4] — злі духи в фольклорі народів Кавказу, Малої і Середньої Азії;

ЛХА — божества та/чи духи в міфології тибетців;

МАНІТУ — духи в традиційних світоглядах північноамериканських алгонкінів;

ПІРЕШТИ — духи в чуваській міфології;

ЕЕЗІ — духи — господарі природи в міфології алтайців.

Окрім того існує безліч духів інших народів.

ІV. Епікурейці

Школа епікурейців визнавали, що існує два типи Персональних Субстанцій. Перша – Деміург – характеризувалася, як єдина; творець; виключно транцендетний; негативно пізнаваний; апатерналістський; ідеальний. Крім того визнавалися решта богів, які множинні та не-творці, а решта показників аналогічні попередньому –

( [1 De Tr Ne Ap Id] + [P Nd Tr Ne Ap Id] ) – ПАНТЕОН БОГІВ (Епікурійський).

Крім того варто зазначити, що епікурейців деякі дослідники називають агностиками.

V. Вікка (політеїстична)

Дуотеїстичне вікканство. Більшість вікканів розглядають дві рівнозначні Персональних Субстанцій, одна із них (Бог) єдина; творць; виключно іманентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна. Інша – Богиня – з такими ж характеристиками, лише іпостасна –

( [1[5]  De Іm? Li Pa Id] + [1і De Іm? Li Pa Id] )

БОГ (Вікканський) + БОГИНЯ (Віканнська: триєдина – Діва, Мати і Стара)

Менша частина дуотеїстичних вікканів розглядають їх не рівнозначними –

( [1 De Іm? Li Pa Id] – БОГ (Вікканський)

 +

[1і De Іm Li Pa Id] ) БОГИНЯ (Вікканська) .

Політеїстичне вікканство. Віккани даного напряму поділяють погляди більшості язичників.

VI. Агні Йога

Інша назва – жива етика. Персональні Субстанції – Агні (єдина; творець; виключно іманентна; обмежено пізнавана; апатерналістська; ідеальна) породжує Імперсональну Субстанцію – Всесвіт (єдина; не-творець; виключно іманентна; позитивно пізнавана; матеріальна) та безліч ПС – Духи (множинні; не-творці; виключно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні).

(( [1 Nd Im Po Ap Ma] + [P Nd Tr? Pa Id] )

– ВСЕСВІТ (Природа) + ДУХИ (Агні йоговські)

+

[1 De Im Li Ap Id] ) – АГНІ (Вогняний Дух) .

VIІ. Родонізм

Самоназва – «Роза мира». Представники даного світогляду представляють численність Субстанцій. Одна із них єдина; творець; виключно трансцендетна; негативно пізнавана; апатерналістська; ідеальна. Решта – множинні; творці; виключно трансцендетні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні. Вони не рівнозначні, тому ми їх представимо у вигляді двохповерхової структури –

( [P De Tr? Li? Pa? Id] – ПАНТЕОН МОНАД

+

[1 De Tr Ne? Ap Id] ) – БОГ (Родоністський)

 

Андрій Дмитрук


[1] До цієї групи належить ведизм – прадавня релігія частини Індії, на відміну від індуїзму. А також язичеська версія сабейства та інші класичні полі-світогляди.

[2]   В дану групу можна було віднести оомото-ке і ряд інших полі-світоглядів.

[3]   Не розглядатимо, як Субстанцію. Аналогічно до того, як нерозглядаємо природу/космос у деяких релігіях (наприклад, християнство, іудаїзм і т.д.) .

[4] Не плутати із Індуськими Девами – іпостасями Єдиного Особистісного Бога та Буддійськими Девами – «богами», що перебувають у сансарі.

[5] Інколи дуотеїстичний Бог подається, як триєдиний: Син, Батько і Мудрець.