Говорячи про даосизм як складний феномен Далекого Сходу, потрібно також враховувати історичні передумови, які вплинули на розвиток цього загадкового феномену китайської філософії.

Даосизм у своєму історико культурному контексті поряд з конфуціанством вважається одним із найскладніших і досі не зрозумілих для науки феноменів у стародавній китайській філософії. Це було зумовлено, у першу чергу, сприйняттям та пізнанням певного трансцендентного або ж спірітуального начала «Дао». Дао досі є чимось непізнаним, досі незрозумілим і важким для сприйняття та осягнення людським розумом. Відомо, що ідеї даосизму почали формуватись на світоглядних підходах конфуціанства, маоїзму та політичної нестабільності.

Спостерігалися різні шляхи розвитку цих світоглядних систем: від містичного окультного даосизму, який безпосередньо розвивав теорію від досягнення безсмертя через релігійні практики, до суспільно — політичних течій.

Філософські складні побудови паралельно існували з окультною практикою даосизму, з численними народними віруваннями та переосмисленням конфуціанством Дао, як морального закону, за яким повинна йти кожна людина. На основі міфологічних та релігійних уявленнях давнини виникає даосизм.

Термін «даосизм» було вперше введено європейськими науковцями. Він позначав один із головних напрямів філософії  Китаю і переріс у традиційну релігію. Прийнято поділяти даосизм на філософський та релігійний. Перший характеризується суворими, багатоланковими побудовами, а другий – вірою в духів та поклонінням місцевим божествам.

Є припущення, що витоки даосизму пов’язані з шаманізмом та вченням магів періоду різних царств, наприклад Чжань Го. Як релігійна філософія, даосизм формується на межі нової ери у результаті синтезу Лао Цзи та Чжуан Цзи, а також вчень та доктрин натурфілософів. В основу усієї онтології, космології, традиційної духовної культури і науки лягли центральні ідеї всесвітнього дуалізму «інь» та «янь».

Суттєвий вплив на становлення даосизму здійснили концепції духу як граничного виразу процесу змін, вірувань шаманів та магів, в тому числі і уявлення про безсмертних святих. У даосів у переказах згадується про дев’ять предків, з поміж яких вирı ізнявся Хуан Ді – Це міфічний жовтий імператор, який з точки зору даосів був земним втіленням, тобто аватаром безмежноı го Дао.

Цей Хуан Ді приніс вищу духовну істину та цілісну систему вдосконалення людини. На думку даосів, шляхом вдосконалення людини є Дао. Це вища потенція, що творить світ і, через яку відкривається мета людського життя – розвиток своєї свідомості, що закінчується досягненням Божественної Досконалості та злиття з Дао. У процесі формування китайського релігійного синкретизму, даосизм стає однією із складових ідеологічного комплексу Сан Цзяо (конфуціанство, даосизм та буддизм складають зіставну доктринальну та світоглядну цінність). Філософія Сходу, інтерпретації та тлумачення текстів філософського чи сакрального характеру завжди становили великий інтерес для науковців.

Хоча деякі тексти є недостатньо зрозумілими та вивченими до кінця самими науковцями. Одні науковці дещо сумніваються у тому чи дійсно існував такий феномен як даосизм, інші ж підтверджують правдивість його існування, спираючись на матеріальні джерела як беззаперечні свідоцтва китайської писемної культури. Для науковців історична культурна спадщина Китаю має велику цінність, як вагомий внесок в історію розвитку людської цивілізації та філософського осмислення людського життя.

Ще одним досить цікавим складником даосизму є феншуй. Феншуй, як відомо, виник приблизно тисячу років тому, увійшовши у повсякденну практику народного даосизму. Згідно з поглядами даосизму щодо феншую, людина повинна жити у гармонії із природою. Китайці використовують його як шлях, який поєднує людську долю з долею природи. Мета феншую – встановлення гармонії в оточуючому середовищі космічних потоків простору та часу для покращення людської долі. Феншуй дуже часто називають геомантією, відомою на Заході як «земна магія». Сьогодні центри фень шую існують практично у кожному західному місті.

Вони надають практичні послуги, продають літературу та спеціальні гармонізовані предмети, проводять семінари та діагностують людей. Крім того феншуй є однією із метафізичних доктрин, яка містить найбільш екстраординарні та захоплюючі можливості для людини, яка бажає свідомо прикрасити свій житловий простір та привернути удачу, яку пропонує йому Земля. У феншуї використовують символіку, колір, геометричні форми, розміри та числа у якості своїх інструментів. Вважається, що фень шуй зародився як метод поховання людей.

У вченні даосизму феншуй є досить складним феноменом навіть для сучасного західного європейця. А для науковців феншуй пов’язаний з виконанням магічного обрядового ритуалу з безпосередньою перевагою елементів шаманізму. Європейці і досі не можуть збагнути цей феномен. Він є важким для сприйняття, розуміння людиною, носить езотеричний характер. Тому для того, щоб зрозуміти феномен фенıшую потрібно народитися і стати даосом, пізнаючи і поглиблюючи знання про безмежне Дао як вірний шлях спасіння.

Даосизм став першою філософією в Китаї, яка стала державною ідеологією. Засновником Даосзиму був Лао Цзи, котрий започаткував не тільки даоську філософію, але й китайську професійну філософію, яка існує і сьогодні.

БСІГ