З давніх давен люди задумувались над важливими питаннями існування, тому завжди була потреба в розумінні власного буття. От і я вирішив написати пост про цю цікаву штуку, яка відіграла значну роль у розвитку історії філософії та й філософії в цілому.

 1. Поняття буття;
 2. Форми, категорії та вихідні характеристики буття;

Поняття, форми, категорії та вихідні характеристики буття

Поняття буття

Буття – без особисте, безпристрасне споглядання світу, його осягнення з позиції всезагальності.
Характеристики буття:

 1. Буття окреслює граничну межу та специфіку філософського узагальнення  та розгляду будь яких явищ реальності.
 2. Від розв’язання проблеми буття залежить розуміння усього кола філософської проблематики.
 3. Буття виступає фактором само утворення у людському світогляді.
 4. Воно постає як вища цінність та міра моральної відповідальності людини за певні вчинки.
 5. Буття концентрує основні аспекти свідомого регулювання людської життєдіяльності.

В часи давньогрецької філософії існував розділ знання, що був пов’язаний з поняттям буття. І лише в ХVІI столітті цю дисципліну назвали онтологія.

Онтологія – наука, що вивчає прояви буття, яким воно має постати перед людиною, як воно нею осмислюється. Основні питання: «Яким?» та «Яке є буття?».

Метафізика – вивчає витоки буття. Основні питання: «Чому є буття?» та «Що є буття?».

Поняття буття фіксує характеристики та ознаки світу, що дозволяють відрізняти буття від небуття, яке базується на даних сучасної науки про світобудову. Воно поєднує всі аспекти знання та досвіду, надає їм кінцевого спрямування. Для людини, лише те, що узгоджується з її кінцевими прагненнями набуває певного сенсу. Буття постає як універсальна цінність, що особливо проявляється в релігійній свідомості, тобто це можна прослідкувати в історії релігій. Адже у світових релігіях (та й не тільки) життєвою метою є наближення до вищого буття.

Поняття буття органічно поєднане з поняттям смерть, як наука та релігія. З цим поняттям людина стикається як з проявом небуття. У світі ніщо не виникає і нічого не зникає без наслідків, тому і людина не може зникнути безслідно. Факт смерті змусив людину задуматись та осмислити поняття буття і небуття, як вихідні проблеми, поза якими неможливе свідоме регулювання людської життєдіяльності.

Форми, категорії та вихідні характеристики буття

Основні форми буття:

 1. Неорганічні процеси неживої природи (механічні, фізичні, хімічні, космічні…);
 2. Органічні процеси живої природи (клітини, організми, популяції, біосфера…);
 3. Світ людського буття (географічне середовище, техніка, релігія і наука, матеріальне виробництво…);

Категорії буття:

 1. Реальність – все те, що здатне діяти, спричиняти та змінювати дію. Це – не лише те, що є зараз, але й те, що має тенденцію, готувалось до появи.
 2. Дійсність – категорія буття, пов’язана з дією або актом, позначає те, що діє тут і зараз.
 3. Існування – категорія, що передбачає виявлення певних явища процесів дійсності через сукупність їх зв’язків з іншими явищами та процесами.
 4. Суще – категорія, яка подає буття у його конкретному, наявному виявлені.

Вихідні характеристики буття:

 1. Монізм – буття є єдиним у своїй основі;
 2. Дуалізм – визначення двох основ буття: матеріального і духовного (наприклад, науки і релігії);
 3. Плюралізм –буття постає як абстракція від реальної множини явищ, речей та процесів;
 4. Субстанціалізм – визначає те, що явища вміщують глибинну внутрішню суть;
 5. Статичність – світ є незмінним, сталим, нерухомим;
 6. Динамічність (Динамізм) – світ постає змінним та рухомим.

Читайте ще більше про буття у наступних постах!

З повагою, віце-президент ТУФіР

Кравчук Антон Юрійович