Слово ейдос – в перекладі з грецького: ідея, образ, уявлення… Платон вважає, що множинність, різноманіття світу починається з ейдосу (ідеї).

Трансценденталізм – вчення про те, що є щось потойбічне, щось чого ми не бачимо, щось за межею нашого розуміння.

В Платона є ейдоси людей, тварин, предметів. Філософ вважає, що десь «по той бік» є ідеї з яких виникають речі в нашому світі.

Вчення про ейдоси

Речі та ідеї перебувають в таких можливих варіантах співвідношення:

  • Співпричетність – ідея є невидимою основою речі;
  • Відображення – річ є точним втіленням ідеї;

У Платона зустрічається думка про пеану ієрархію ідей, та попри це його філософія є безсистемною. Ідеї є по суті конституантами.

Конституант – те, що формує щось інше, є для нього основою.

Найвищою ідеєю Платона є ідея блага. Він ототожнює її з буттям, яке є синонімічним поняттям з поняттями «суще», «існування» тощо. Причиною об’єднання речей виступає ерос(з грецького – любов).

Чекайте вже дуже дуже скоро нові публікації про Платона зокрема та історію філософії в цілому.