Мітки: антична філософія

Вирішення парадоксу Епіменіда

Дикеарх

Аристоксен Тарентський

Калліфон

Архелай

Плутарх

Аль – Кінді (близько 801 – 873 рр.)

Плотін

Марсилій Падуанський

Філософія Арістотеля. Вчення про душу, метафізика та політичне вчення Арістотеля

Софістика. Сократ. Філософія Сократа

Елейська школа. Філософія Ксенофана, Парменіда, Зенона Елейського

Філософія стародавньої Греції до Сократичного періоду. Мілетська школа

Зародження філософії

Пошук
Дмитрук Игорь о появлении и трансформации мистицизма

Рубрики
Ми у Facebook