Плутарх  народився приблизно в 46 році н. е в місті Херонея.

Плутарх походив із грецької аристократичної родини. Ще з дитинства він вивчав філософію, історію, математику, астрономію. Коли Плутарху було 14 років його родина переїхала в Афіни, де він став учнем в академії Амонія. В академії молодий Плутарх починає цікавитися філософією Платона.

В дорослому віці Плутарх  подорожує по Єгипту, Малій Азії, також часто молодий науковець відвідував Рим. Протягом своїх довгих подорожей Плутарх знайомився з філософськими думками Єгипту, Індії, а також певний період студіював піфагорійську філософію. Подорожуючи Плутарх познайомився з другом Римського Імператора Веспасіана, Луцієм Флором. Саме Луцій Флор допоміг греку Плутарху отримати римське громадянство, що на той час було дуже рідким явищем,адже римляни не полюбляли греків.

Згодом повертається в Херонею, де засновує власну філософську академію на основі філософії платонізму.

В 50 років Плутарх стає жерцем Бога Аполлона в Дельфах і намагається повернути довіру греків до святилища оракула.

Також Плутарх увійшов в історію, як автор багатьох філософських та літературних творів.

Дослідники біографії Плутарха зазначають, що спадщина творів складає 250 назв. З них 150 не належать самому Плутарху.

Щодо філософських поглядів Плутарха то вони були своєрідною релігійною інтерпретацією поглядів Платона. Плутарх  у своїй філософії поєднує етичні та релігійні принципи. Він не відходить від грецької міфології, поєднуючи її з монотеїзмом. Також велику увагу Плутарх приділяє самовдосконаленню людини. Плутарх вважав, що людина повинна протягом свого життя духовно та фізично вдосконалюватися. Людина, на погляд Плутарха, є головним рушійним чинником існування всесвіту.

У філософії Плутарха немає якоїсь чіткої філософської системності: він не приділяє уваги якійсь окремій філософській проблемі. Також Плутарх дуже часто полемізував та критикував філософію стоїків.

Протягом всього життя Плутарх займався політичною та релігійною діяльністю. Окрім того Плутарх відновив в І столітті н. е. популярність філософії Платона. І можливо завдяки Плутарху зародилися перші початки неоплатонізму, адже саме у першому столітті започаткувалося багато цікавих філософських та релігійних течій. Тому велика заслуга Плутарха полягає  у тому, що він відновив та популяризував погляди великого Платона.

У 120 році Плутарх помер в Херонеї і разом з ним померла філософія античності.

Сучасні дослідники називають Плутарха унікальним давньогрецьким науковцем та просвітником. Плутарх нам відомий своїми літературними творами, дослідженням історії, хорошим оратором та яскравим представником  філософої кінця античності.

Ігор Дмитрук