aristoksenАристоксен Тарентський  народився  у грецькому місті Стагірі   близько 384 року  до нашої ери. В історії  античної філософії  він відомий  як теоретик музики. Дуже  захоплювався музичним мистецтвом, вивчав його  в Ерітреї  у Спінфара та Лампрія.

Здобував освіту у місті Афіни, спочатку навчався у піфагорейців, а вже потім – в Аристотеля. Аристоксена  також вважають  творцем  перипатетичних біографій. Залишилися можливо деякі із фрагментів таких біографій, зокрема   Архіта, Сократа, Платона. Аристоксен  є автором  чисельних праць, що стосуються питання музичної теорії, в якій він  розвивав як  піфагорійське вчення так  і  арістотелівську ідею щодо морального та цілющого впливу музики.  Ним було створено  теорію ритміки вірша з опорою на супровід музики та танцю.

Розробив  теорію музики, виділяючи у ній тони і півтони.  До нашого часу збереглися  твори Аристоксена, які носили назву «Елементи гармонії», що складалися із трьох книг. Ці книги являли  собою  набагато пізнішу обробку  висловлювань  самого автора щодо гармонії у наступній книзі «Елементи ритміки»  автор веде мову про основні одиниці ритміки у музиці. Інші ж твори були присвячені в першу чергу розвитку вчення про музичні  інструменти композиції. До таких творів можна віднести наступні: «Про музикальні інструменти»;  «Про створення мелодії»; «Історія музики» і інші.

Можна з впевненістю сказати, що твори  Аристоксена Тарентського вплинули  на таких осіб як  Вітрувій, Клавдій Птолемей, Порфирій та інших.

Аристоксен  Таренський  вважається яскравим представником школи перипатетиків. Він розвиває свою філософську діяльність, торкаючись проблем теорії музики, пише твори стосовно музикознавства, педагогіки, історичної біографії. У спадщині Аристоксена нараховано близько чотириста п’ятдесяти трьох книг, збережених у скороченому варіанті. Так наприклад, твір «Елементи гармоніки»  складається із трьох книг, а  в другій книзі містяться переважно  лекційні курси, які прочитувалися  Аристоксеном у місті Лікеї.

Аристоксен як ми бачимо,  застосовує перипатетичний метод – синтезує систематизацію емпіричною скрупульозністю опису.  Він родить музикознавчий синтез,  який виявлятиме свій  багатовіковий вплив. Аристоксен порівнює   відносини між душею та тілом  з відносинами  між гармонією музики та ліри. Заслуга Аристоксена полягає у його внеску в розвиток  сучасної музики.

Аристоксен Тарентський помирає  322 року до нашої ери на острові Евбей в Халкіді

Богдан Стрикалюк