ideaДля початку потрібно розділити Реальну ПС від її Концепції (ідеї) ПС.

Реальна Персоналістська Субстанція (РПС) – це те, що справді (об’єктивно) існує, не в залежності від суб’єктивних бажань людей, як істот наділених свідомістю. В подальшому ми будемо вживати просто ПС.

Тоді, як Концепція Персоналістської Субстанції (КПС) – це продукт свідомості, який існує  тільки у свідомості та культурі людей. Якщо представити, що якоїсь ПС не існує поза межами людства, то безперечно існує ідея цієї ПС, яка впливає на життя, як віруючих в неї, так і не віруючих у дану концепцію.

Сильно спрощуючи, можна сказати, що концепція ПС створена свідомістю, а Реальна ПС – ні.

Якщо ми розглядаємо Імперсональні Субстанції, то аналогічно ПС, отримаємо наступні поняття : Р(еальна) та К(онцепція)ІС.

У випадку Бога ми маємо використовувати терміни «Реальний Бог» та «Ідея Бога». Другий термін Автор визначає, як соціо-психо-культурний феномен людства. Внаслідок цього ми повинні переглянути твердження світоглядів, щодо персонального Бога та інших Персоналістських Субстанцій.

По-перше : теїсти(1) повинні заявляти про існування Реального Бога, як обширної категорії «Субстанція».

По-друге : агнотеїсти/агностики повинні замість невірного «не знаємо чи Бог існує», стверджувати наступне : «не знаю чи насправді існує Реальний Бог».

По-третє : твердження атеїзму, що «Бога нема» неповне, так як концепція «неіснуючого» Бога може безпосередньо впливати на життя атеїста. Правильніше буде сказати, що «об’єктивно не існує Реального Бога».

Співвідношення КПС та РПС

У свідомості людей дане співвідношення може бути у чотирьох варіантах. Але для початку позначимо мінусом ( ) незнання/неприйняття вище наведених категорій, а під плюсом ( + ) – тільки прийняття даних концепцій.

Таблиця 3.1. Співвідношення КПС та РПС (у свідомості)

№ співідношення Концепція ПС Реальний ПС
1 + +
2 +
3 +
4

Перші два варіанти назвемо персоносубстизмом (скорочення від «персоналістський субстанціоналізм» ) :

№ 1 – свідомий персоносубстизм;

№ 2 – несвідомий персоносубстизм.

Два останні варіанти назвемо аперсоносубстизм (скорочення від «аперсоноластський субстанціоналізм»), який є антонімом до попереднього поняття :

№ 3 – свідомий аперсоносубстизм;

№ 4 – несвідомий аперсоносубстизм.

В обох випадках «свідомий» можна замінити на «позитивний», а «несвідомиий» на «негативний».

У дійсності можливі лише два варіанти :

1) Існує лише Ідея ПС, а Реальної ПС не існує;

2).Реальний ПС існує одночасно із декількома Ідеями ПС, які не відображають його сутності.

Варіант, що не існує ні КПС, ні РПС, є хибним, адже, як ми розглядали вище, Ідея Персоналістської Субстанції 100% існує. Також абсурдним є варіант, що існує лише Реальна ПС. Суть в тому, що концепції різноманітних світоглядів настільки різні, що виключають один одного.

В наступних розділах детальніше розглянемо персоносубстизм та аперсоносубстизм, та їх види.

Андрій Дмитрук