subДля повного розуміння даної статті, пропонуємо, що б ви ознайомилися із наступними статтями:

Класифікація Субстанцій: Нова версія

Шкала Докінза. Формула Субстанцій

Експерементальна термінологія щодо Субстанцій

До скептичних та критичних філософій (Ск.ф.) можна віднести всі світогляди, які не визнають безперечне існування Бога:

– натуралістичний атеїзм;

– позитивізм;

– агнотеїзм;

– ігнотеїзм і теологічний нонкогнітивізм;

– гілоїзм (атеїстичний);

– міманса;

– локаята-червака;

– санкхья†;

– адживіка†;

– матеріалістичне Дао;

– інші варіанти.

Також до Скептичних та критичних філософій  можна добавити буддизм Йочагари, Мадхьямаку та Айдвайту-веданту, але вони розглянуті у індійських релігіях.

Також скептичним світоглядом є світський гуманізм. Але ми його не розглянемо, так як він є більш морально-етичним вченням.

Формули/характеристика

I. Натуралістичний атеїзм

Атеїсти-натуралісти визнають лише Імперсональну Субстанцію, яку характеризують, як єдину; не-творець; іманентна; позитивно описувану; апатерналістську; матеріальну – [1 Nd Im Po Ap Ma] – ПРИРОДА (Натуралістична).

Погляди тотожні натуралістичному пантеїзму.

II. Позитивізм

Позитивісти є асубстанціоналістами. Але частина їх  пропонують одне поняття, яке можна віднести до Імперсональної Субстанції. Її характеризують, як єдину; не-творець; переважно трансцендентну; позитивно описувану; апатерналістську; матеріальну – [1 Nd Im/Tr Po Ap Ma]?ЕВОЛЮЦІЯ ?.

III. Агнотеїзм

Основні групи: релятивісти, іраціоналісти та скептики. Агнотеїсти мають погляди, що характеризуються 3, 4 і 5 балами по шкалі Докінза – некатегоричний аперсональні субстанціоналісти.

IV. Ігнотеїсти та теононконгітивізм

Можна розглядати, як самостійні погляди, так і як напрями негативного (невираженого/несвідомого) атеїзму. Атеїстичний напрямок можна охарактеризувати 6 і 7, а послідовних послідовників даних світоглядів (умовно) – 4 бали по шкалі Докінза.

V. Гілоїзм (атеїстичний)

Гілоїсти-атеїсти представляють Імперсональну Субстанцію, як єдину; не-творець; іманентну; позитивно описувану; апатерналістську; ідеальну – [1 Nd Im Po Ap Id] ? – НАТХНЕНИЙ СВІТ[1] ?.

Також є гілоїсти, які використовують поняття «Світова Душа». В дану групу відносять теософів та агні-йогів.

VI. Міманса

Має ще декілька назв: мімаса та пурва-мімаса («перше дослідження»). Міманса характеризує Персональну Субстанцію (Пуруша), як єдину; не-творець; виключно трансцендентну; позитивно описувану; патерналістську; ідеальну. Мімаса визнає ще Імперсональну Субстанцію – Пракріті, яка єдина; не-творець; виключно іманентна; позитивно описувана; апатерналістська; матеріальна –

[1 Nd Tr Po Pa Id ] – ПУРУША (Міманська)

+

[1 De Im Po Ap Ma] ) – ПРАКРІТІ.

VII. Локаята-червака

Послідовники цієї школи визнають лише Імперсональну Субстанцію, яка єдинна; не-творець;  виключно іманентна; позитивно описувана; апатерналістська; матеріальна – [1 Nd Im Po Ap Id]?ЛОКАЯТА ? (матерія).

VIIІ. Санкхья (атеїстична)

Ще одна назва – самкхья. Санкхья визнає і Імперсональну Субстанцію – Пракріті (єдина; не-творець; виключно іманентна; позитивно описувана; апатерналістська; матеріальна), так і Персональні Субстанції – Пуруши (множинні; не-твореці; виключно трансцендентні; позитивно описувані; патерналістські; ідеальні), при цьому Персональні вторинні по відношенню до Імперсональної Субстанції. Можна представити у вигляді двохповерхової структури –

( [P Nd Tr Po Pa Id] – ПУРУШИ (Санкхьяська)

+

[1 De Im Po Ap Ma] ) – ПРАКРІТІ.

ІХ. Адживіка

На сьогодні збереглися лише негативна критика філософії адживіки зі сторони буддизму та джайнізму, тому достовірних даних немає. Прихильники даної секти могли характеризувати Імперсональну Субстанцію, як єдину; не-творець; виключно іманентну; негативно пізнавану; апатерналістську; ідеальну – [1 Nd Im? Ne? Ap? Id?] ? НІЯТІ[2] ? («обмеження»).

Окрім того визнається 7 типів душ, по цій причині адживіку деякі дослідники класифікують, як секту в джайнізмі.

Х. Матеріалістичне Дао

Матеріалістична концепція Дао розглядає його, як сукупність фундаментальних законів та все можливих фізичних полів. Дану Імперсональну Субстанцію можна охарактеризувати, як єдину; не-творець; виключно іманентну; негативно пізнавану; апатерналітську; матеріальну – [1 Nd X~im Ne? Ap Ma] – ДАО (матеріальне).

ХІ. Інші варіанти

Антропотеїзм. Різновид атеїзму, коли йде обоготворення людини, коли об’єктом релігійного благовіння стає сама людина. Приклади, «релігія людства» Людвіга Файєрбаха та «позитивна релігія» Огюста Канта. Також варто згадати богобудівників-атеїстів, які хотіли «побудувати» Бога із могутності колективу.

Людина не може бути Субстанцією. Під словом «Бог», варто розуміти «богоподібний», тобто той, що в дечому подібний до Бога. В контексті антропотеїзму, це – сприйняття людини, як господаря свого життя (подібно, як Бог – господар власного життя).

Раеліти. Своєрідна «атеїстична» релігія. Визнають матерію, але крім іншого визнають духовні практики із Єлохімами – представниками найвищої позаземної цивілізації.

Лавейський сатанізм, по-суті, є атеїстичною концепцією[3]. Послідовників можна описати, як 6 і 7 балів по Шкалі Докінза. Хоча є є серед них і агностики.

Пародійні релігії. Пастафаріанство, «культ» Невидимого Рожевого Єдиноріга і чайник Расела – відверто атеїстичні псевдорелігії. Можливо сюди варто віднести і дискордіанство. Церква евтаназії та Місіонерська церква копімізму, хоч і є по-суті пародійними, але не є атеїстичними.

 Андрій Дмитрук


[1] Авторське трактування.

[2] Ніяті – суворий поза особистісний космічний закон.

[3] Можна віднести до містичних течій, по-причині їх віри в «магію».