reli

Для повного розуміння даної статті, пропонуємо, що б ви ознайомилися із наступними статтями:

Класифікація Субстанцій: Нова версія

Шкала Докінза. Формула Субстанцій

До Далекосхідних релігій (Д.р.) відносяться віровчення, що виникли на території Східної Азії:

– Даосизм;

– Конфуціанство;

– Синтоїзм;

– Чондокьо

– Оомото-ке;

– Каодай;

– Тенрііїзм;

– Фальньгун;

– Байляньцзяо†;

– Китайський синкретизм;

– ПЛ Кьодан.

Окремо варто розглянути синкретизм синтоїзму із буддизмом†.

Всі далекосхідні релігії без винятку визнають лише ідеальні субстанції.

 Формули та структури

І. Даосизм

У неоконфуціанстві[1] визнається Імперсональна Субстанція – Дао, яка єдина; не-творець; виключно іманентна; негативно описувана; апатерналістська; ідеальна. Але окрім того визнається і ще одна імперсональна сутність – Небо, яка єдина; не-творець; переважно трансцендентна; негативно пізнавана; апатерналістська; ідеальна. Подамо їх співвідношення у вигляді двохповерхової структури  –

( [1 Nd Im/Tr Ne Ap Іd] – НЕБО (Неоконфуціанське)

+

[1 Nd Im?[2]Ne Ap Іd] ) – ДАО (неоконфуціанське) .

У моїзмі описується Імперсональна Субстанція, яка єдина; не-творець; виключно іманентна; негативно описувана; апатерналістська; ідеальна – [1 Nd Im? Ne Ap Іd] – ДАО (моїстичне).

Крім Даосизму, існує ще одна концепція Дао, що має матеріалістичний характер, але її ми розглянемо у настуних статтях.

ІІ. Конфуціанство (класичне)

Визнається Імперсональна Субстанція – Небо, яка єдина; не-творець; виключно іманентна; негативно пізнавана; апатерналістська; ідеальна. Крім того визнаються ПС – боги, які множинні; не-творці; переважно трансцендентні; патерналістські; ідеальні.

 

( [P Nd Im/Tr Li Ра Іd] – ПАНТЕОН БОГІВ (конфуціанське)

+

[1 Nd Im? Ne Ap Іd] ) – НЕБО (конфуціанське).

Класичне конфуціанство не придає терміну «Дао» онтологічного значення першооснови. Тобто Дао, в даному випадкові, це – не Субстанція.

ІІІ. Синтоїзм

Синто визнає Персональні Субстанції – Ками, яка множинні; не-твореці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні [P Nd Im/Tr Li Ра Іd] КАМИ. Виступають, як духи: синтоїзм – анімістична релігія.

ІV. Синто-буддійський синкретизм

Друга назва – Симбуцу-сюго. Синтоїські божества/духи перетворилися у Бодхисаттви та Будди.

V. Чондокьо/Чхондоізм

Місцева автентична назва – чхондоге – «небесний шлях». Персонального Бога характеризує, як єдиного; творця; виключно іманентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального – [1 De Im Li Pa Id] – ХАННУЛІМ.

VІ. Оомото-ке

Друга назва – оомото. Представники даної течії признають трьох персональних богів. Всі характеризуються, як єдині; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні. Але один Бог (Єдиний бог) – творець, решта – ні.

(( [1 Nd Im/Tr? Li Pa Id] + [1 Nd X~im/tr Li Pa Id] ) – ІДЗУ + МІДЗУ

+

[1 De Im/Tr? Li Pa Id] ) – ЄДИНИЙ БОГ (Оомотойський) .

VІІ. Каодай

Каодаїсти визнають Персонального Бога, який як єдиного; творця; виключно іманентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального – [1 De Im Li Pa Id] – БОГ (Каодайський).

 VIII. Тенрііїзм

Інша назва – тенріке. Вважається сектою синтоїзму. Визнає велику кількість богів та будд. Головне божество – Оягамі – єдине; творець; переважно трансцендентне; обмежено пізнаване; патерналістське; ідеальне. Решта богів та будд множинні та не-творці, решта характеристик, як у попередньому реченні.

(( [N Nd Im/Tr? Li Pa Id] + [N Nd Im/Tr? Li Pa Id] ) – БОГИ (решта) + БУДДИ

+

[1 De Im/Tr? Li Pa Id] ) – ТЕНРІ О-НО-МІКОТО (Бог-отець – Оягамі)

 IX. Фальньгун

Самоназва – Фалунь Дафа. Вони визнають Імперсональну Субстанцію, яка як єдина; не-творець; виключно іманентна; негативно пізнавана; апатерналістська; ідеальна – [1 Nd Іm Ne Ap Іd] – ДХАРМА (Фа).

 X. Байляньцзяо

Найбільш відома секта – Товариство Білого Лотоса. Визнає, як і Імперсональну так і Персональну Субстанцію. Перше – Початкова Субстанція – вони характеризують, як єдину; не-творець; виключно іманентна; обмежено пізнавана; апатерналістська; ідеальна. Друге – Ненароджена Прамати – вони описують, як єдина; творець; переважно трансцендентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна. Їх співвідношення виразимо у двохповерховій структурі –

( [1 De Im/Tr? Li Pa Id] – НЕНАРОДЖЕНА ПРАМАТИ

+

[1 Nd Im? Li Ap Id] ) ПОЧАТКОВА СУБСТАНЦІЯ .

 XI. Китайський синкретизм

Цзайлицзяо – вчення про перебування в істині. Послідовники признають Персонального Бога, якого описують, як єдиного; творця; переважно трансцендентного; обмежено пізнаваного; патерналістського; ідеального – [1 De Im/Tr? Li? Pa Id] – УЦЗИ ЧЖИ ШЕНЬ (Божество Безмежне).

Даюаньлінцзяо – вчення великого початкового духа. Визнають Персональну Субстанцію, яка єдина; творець; переважно трансцендентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна – [1 De Іmr Li Pa Id] – ВЕЛИКИЙ ПОЧАТКОВИЙ ДУХ .

Луаньтан –  «храм фенікса». Представники даної течії признають декілька Персональних Субстанцій –Еньчжу Гун, які множинні; не-творці; виключно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні. Окрім того визнається «породивша Небо і Землю»- Лаому, яка єдина; творець; переважно трансцендентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна –

( [1 De Im/Tr? Li Pa? Id] + [P Nd Tr? Li Pa Id] )

ЛАОМУ (Прамати) + ЕНЬЧЖУ ГУН (Милостиві Владики[3])

 Ціхійтан – храм милосердя. Власне ціхійтани признають верховним божеством Яочі Цзиньму, а їх течія – Шеньагунь – Правлячу Матір. Але вони характеризують їх, як єдині; творці; переважно трансцендентні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні. Решта божеств – аналогічно, окрім статусу творця та кількісної характеристики –

( [1 De Im/Tr? Li Pa Id] + [N Nd Im/Tr? Li Pa Id] ) –

ЯОЧІ ЦЗИНЬМУ/ВАНМУ НЯННЯН + БОЖЕСТВА (решта) .

ХІ. Церква «Перфект Ліберті»

Інші назви – ПЛ Кьодан або Церква досконалої свободи (самоназва – пафекуто рібаті кьодан). Вони характеризують Персонального Бога, як єдиного; творця; виключно іманентного; позитивно пізнаваного; патерналістського; ідеального – [1 De Im? Po Pa? Id?] – БОГ (Кьоданський).

Андрій Дмитрук


[1] Неоконфуціанство в основному відносять до даосизму, але можна його розглядати і як частину конфуціанства.

[2] Дао описується деякими дослідниками не тільки, як іманентне, але і трансцендентне одночас.

[3] Характеристика не відноситься до людей: Конфуція, Гуанді, Лю Дуньбінь і т.д.