ponatijxПочнемо вивчення філософії на порталі “Філософія і Релігієзнавство” з її витоків: стародавнього світу, древніх філософських традицій, уявлень про світобудову та власне античної філософії. Тобто, розглянемо теорію зародження філософії. Також, можете прочитати пост про зародження філософської думки, що дозволить вам ширше розібратись у цьому питанні.

План роботи:

 1. Поняття філософія.
 2. Міфологічна та раціоналістична свідомість.
 3. Головні філософські традиції стародавнього світу.

Поняття філософія

1. Історія філософії – розділ філософського вчення, який займається вивченням історії розвитку світогляду ллюдей. Філософія поділяється на:

 • Софістичну (життєва мудрість, спирається на конкретний життєвий досвід).
 • Академічну (професійна, спирається на логіку).

Вперше термін “” вжив Піфагор, яким називав своє вчення. Цей термін вживався лише в Європі. Філософія – значно ширша за сам термін “філософія“. Вона виникла в VII-VI столітті до н.е. Для періоду зародження філософії німецький вчений початку  ХХ століття, Карл Ясперс запопонував концепцію “осьового часу”. Вона стосується зародження філософії не лише в Європі, а й на сході.

Позиція пріоритету всього європейського в філософії називається “європоцентризмом“.

Міфологічна та раціоналістична свідомість

2. Міфологія – сукупність образів які замінюють собою реальні факти та події. Раціональність в міфологічній свідомості відступає на задній план.

Зміни в людській свідомості з”являються, коли людина починає змінювати світ. Саме тоді раціональність поступово починає виходити на перший план. Водночас з суто економічною діяльністю людина творить культуру. Міфологічний світогляд апелює до імен! В ритуалах і практиках використовуються імена.

Першоматерією є Хаос:

 • Хаос – першоматерія, що не має форми, з якої починається світ. (філософська точка зору)
 • Хаос – божество, яке розвиваючись створює все. (міфологічна точка зору)

Характерні риси міфологічного та філософського світоглядів

“Міфологія хоче мислити образами, а філософія – істиною!” – Аль Фааді

Міфологічний світогляд:

 1. Образність;
 2. Антропоморфізм, зоопоморфізм. Видозміна конкретних речецй;
 3. Функціонування знання в замкнутих колах (кастах);
 4. Традиційна форма передачі знань (не критичне сприйняття);

Філософський світогляд:

  1. Логічність;
  2. Критичність та відкритість до змін.

Головні філософські традиції стародавнього світу

3. У стародавньому світі формується 3 філософські осередки (VII-VI ст. до н.е.):

 1. 1.Західно-Середземноморський (Велика Греція, Єгипет, Месопотамія);
 2. 2.Індійський (формується під впливом Арійців);
 3. 3.Китайський (формується з появою Конфуціанства);

Вже із зародженням філософії з”явився поділ на Західну і Східну філософію:

Західна Східна
бажання змінити світ бажання змінити себе
відокремленість людини і природи єдність людини з природою
розчленованість світогляду світогляд синкретизму (єдності)
індивідуалізм колективізм (єдності)