vilРозпочнемо  цей роздум  словами   Омара  Хайяма:

Будь  вільнодумцем!Пам’ятай  урок:

Святенник  вузький,лицемір  жорстокий.

Лунає  вперто  проповідь  Хайяма:

Ким  хочеш  будь,але серцем  широкий(9;123).

Ці  слова  є  девізом  особистості,якою  був  Омар  Хайям. Звернемося  до  життя  видатного  арабського  генія. Омар  Хайям  жив  і творив  в  12  столітті  н.е.на.Був  учнем  найвідомішого  арабського  філософа   Ібн Сіни, відомого під  іменем  Авіцена. Крім  того Омар:математик,астролог,астроном,природодослідник,філософ  та  поет. Ця  особистість  була  однією  з  найосвіченіших  постатей  своєї  епохи. Свої  погляди  він  висловлював  у  корот кому  чотирьохвірші(рубаї). Омар любив видавати себе за циніка і невігласа. Так він протиставляв себе мусульманському суспільству. Наприклад за вченням Корана вино- страшний гріх,а в Хайяма воно стало символом свободи своєї душі,  сам  він ніколи не був п’яницею, як намагаються стверджувати не знаючі його біографії.Тепер ми хочемо підвести вас до розуміння вільнодумства.Вільнодумствоо особистості не означає заперечення :Бога, Вищої Реальності,Абсолюту, Духа чи духовних цінностей. Не схиляємося ми до однобічного раціоналізму і не розуміємо його, як матеріалізм в крайній стадії.

У вузькому значенні вільнодумство це вільне думання, але на наш погляд таке пояснення є надто неповним. Ми проаналізуємо сам термін виключно в контексті людини, яка має честь називатися особистістю і будемо намагатися дати більш цілісне визначення поняття вільнодумство.

Порівняємо розуміння Омаром Хайямом вільнодумства. Він вважав, що вільнодумство є запереченням лицемірства традиції, вузькості поглядів святенників, надмірного раціоналізму перипатетиків(послідовників Арістотеля,які довели філософію свого вчителя до крайнощів). Хайям був солідарним з девізом римського поета Горація:

Carpe diem (лови мить).Зверніть увагу на його рубай:

«О горе тому серцю, в якому пристрасті не має,

Де не має мук любові,де мрій про щастя не має !

День без любові – втрачений тускліших і сірих,

Ніж цей день не має.»(9;108)

Цим віршем поет хоче сказати,вільнодумство проявляється не тільки за допомогою розсудку,але і серця –вмістилища вищих емоцій(воно інколи важливіше за інтелект)

Тепер ми спробуємо дати на наш погляд більш повніше визначення вільнодумства.

Вільнодумство – це сукупність поглядів,ідей,теорій заснованих на досвіді і роздумуванні, який включає в себе поєднання здорового розсудку та вищих емоцій й не ґрунтується на сприйманні вчень видатних особистостей без критичного осмислення.

Таким чином із визначення ми можемо зрозуміти, що вільнодумство є конструктивною чеснотою особистості, яка і складає її свободу.

Звісно ж ми не сприймаємо за щире вільнодумство: деструктивні якості і дії, які приводять до злочинів та взагалі будь-які негативні прояви в житті. Тому треба визнати, що для того щоб стати вільнодумцем необхідно розвинути свою духовну сутність, довіряючи власним оригінальним ідеям та поглядам.

Сарганг Тіанський