Питання про походження релігії вже довгий час займає допитливі уми людства. Як і коли виникли перші релігійні вірування, ці два складних питання викликають дискусію суспільства протягом багатьох століть. Дано було дві відповіді, повністю виключають один одного – одноразова поява релігії і людини (релігійний підхід), і релігія – результат людської історії (науково-філософський підхід).

Слово «релігія» походить від латинського «religio» – благочестя, святиня, зв’язок. Саме значення цих трьох слів і є основним фундаментом всіх релігій світу. Релігія – це здатність розуму усвідомлювати нескінченність під різними іменами і в різних формах незалежно від почуттів або розуму. Це світогляд, заснований на вірі в існування вищого розуму і виходить за межі дійсності буття.

Релігія – це звід навчань, що передаються через традиції або книги з канонами, які містять основу релігії – віру. Певні предмети виступають як священні, що дають віруючим відчуття зв’язку з Творцем. Коренем усіх віросповідань є віра, тільки вона здатна осягнути нескінченне, яке знаходиться за межами почуттів і розуму.

Релігія – це незрима нитка між людиною і вищою істотою, званою Богом, спілкування, єднання в культовому обряді, наслідування Бога в житті. При поверхневому погляді здається, що релігії мають принципові відмінності. Кожна має канонічні книги, молитви, обряди, храми і святі місця, власні свята і великий звід правил життя віруючих.

При цьому чеснота одного віросповідання цілком є ​​гріхом в іншому. Прикладів цьому безліч. Мусульмани вважають пиття вина серйозним гріхом, а в християнських храмах причастя вином є культом. Юдеям забороняється без необхідності згадувати ім’я Бога, але індуїсти впевнені, що багаторазова згадка і подяка імен богів надзвичайно корисна. Але все це поверхневий погляд. Існує якийсь загальний початок, фундамент побудови будь-якої релігії. Але що об’єднує всі релігії? Чи є у них щось спільне? Для розуміння цих питань потрібно розглянути пристрій кожного віросповідання.

Релігія зовнішніх проявів і форм, які характеризуються або сліпучим блиском і зовнішнім лоском, або похмурим, жорстким характером.

Ця релігія найсвітліших спонукань людства ─ віри, любові, обожнювання, імпульсу, ентузіазму. Але на певному етапі завжди починає знищувати єретиків, переслідувати інакодумців.

Релігія інтелектуального рівня організована на доводах і глибоких доказах, на логіці і тлумаченні.

Всі ці категорії, звичайно ж, умовність, але це і є ті віросповідання, які нам знайомі. Всі світові конфесії, сектантські співтовариства належать будь-якій з цих категорій. Що змушує людину потребувати зв’язку з Богом?

Релігія завжди всередині людини, вона становить її життя. Вона обумовлює поведінку людини, її  інтереси в суспільстві. Але все що всередині, наш духовний і душевний стан, що не підлягає об’єктивному спостереженню, становить релігійні переживання. Практично неможливо визначити, де моральні чи етичні, а де релігійні почуття.

Будь-яка релігія, ледь виникнувши, продовжувала свій розвиток за двома течіями:

Зовнішня, що має в своїй основі віру і релігійні обряди, масовий перебіг. З плином часу сформувалася в релігійні громади зі своїми культовими місцями, обрядами і ритуалами.

Внутрішня і закрита для більшості членів громади течія , створена на виснажливих практиках і таємних знання. «Посвячені» такими практиками змінювали внутрішнього себе, досягаючи тих висот і ідеалів, які позначали засновники релігійної громади. Таким чином, пізнавати найбільші істини, які є основою всіх релігій. Для «посвяченого» обряди і культи не мають особливого значення, його завдання ─ отримати містичні знання. Звідси і його назва – містик.

Чи може людина обійтися без релігії? Чи є вона внутрішньою потребою кожного? Вирішення цього важливого ​​для людини завдання дозволить їй знайти той єдиний і правильний шлях, який або приведе до Бога, або відведе по іншій дорозі, по дуже простій причині – ми до цієї зустрічі поки не готові.

Більшість світових концесій і богословських навчань мають загальну побудову. Але чому? Адже виникли релігії в різних цивілізаціях, в різних частинах світу, в різні епохи. Як таке могло статися?

Всі народи мають унікальне, часто принципово різне розуміння світу і власні традиції, але однаковий базис під релігію. У всіх світових релігіях є історія побудови світу, історія попереднього часу, історія появи даної конфесії, прописані для людей заповіді, поради та правила поведінки в будь-яких ситуаціях і алегоричні приклади життя на кожну життєву ситуацію. Всі мають одну і тільки одну мету – це шлях до Бога, шлях до любові і щастя. І тут виникає природне запитання – це прояв єдиного знання, доступного для різних часів і донесеного різними способами, чи ні?

Іван Гудзенко