Життя – це цікавий процес вираження людиною самої себе. Воно буває різним, залежно від обставин, які створює суб’єкт. Звичайно є події, які незалежні від людини. Це так звані надзвичайні ситуації. Але залежно від ставлення до них вони стають позитивними чи негативними. Саме явище є нейтральним, навіть травми, хвороби і т. д. Камінь, який попадає в людину є тільки подією. Вона сама одна тільки надає смисл ситуації та проблемі.

Життя є багатоваріантним і різноманітним. Воно наче лист чистого паперу. Людина розфарбовує ж його яскравими, темними, кольоровими барвами. І вона сама винна, якщо життя стає чорно-білим. Адже хто художник?

Слід зазначити, що під словом життя ми розуміємо суто конкретне, особисте життя. Тобто до цього слова найбільше підходить термін «екзистенція», як існування. Мається на увазі індивідуальне  вираження людини.      

Тарас Клок

Аспірант СНУ імені Лесі Українки