ОлександрШановні читачі порталу Філософія і Релігієзнавство, пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю з керівником харківської громади Караїмів, Олександром Дзюбою на тему: “Релігія караїмів, давня релігія української землі”. У цьому інтерв’ю Ви дізнаєтеся про основи віровчення караїмської релігії, а також історію та сучасний стан караїмів .

Тому це інтерв’ю  рекомендуємо прочитати не лише тим хто цікавиться релігієзнавством, але всім хто любить історію української держави.

Коротка біографічна довідка

Народився 1977 року в Єкатеринбурзі. 1999 р. закінчив історичний факультет ХДУ (нині ХНУ ім. Каразіна). Журналіст, автор ТВ-програм та статей в пресі з історичної тематики, наукових публікацій з історії кримських караїмів. З 2012 р. – голова Харківської караїмської релігійної громади. 

Пане Олександре, в мене до Вас виникає перше запитання: Хто є засновником релігії Караїмів?

Караїми – у перекладі з івриту – «ті, що читають». Мається на увазі читання Тори. Засновником нашої релігії є Моше (пророк Мойсей), якому Господь дав Тору на горі Синай. Власне, тоді не було поділу народу Ізраїлю на різні течії – караїмів, равіністів та інші. Такий поділ стався у часи Другого Храму, коли одна з течій іудаїзму – фарисеї (перушім, тобто «ті, що відділилися») – почала запроваджувати власні регілійні настанови, що пізніше були кодифіковані у Талмуді. Значна частина народу Ізраїля з цим не погодилася, й далі зберігала  чистоту письмової Тори, до якої, за заповідями Тори, не можна нічого додавати, чи з неї вилучати. Ті, хто зберіг вірність Торі Мойсея, були відомі під різними назвами – єсеї, сини Садока, бней Мікра, зрештою – караїми. Важливу роль у розповсюдженні караїмського віровчення відіграв Анан бен Давид – видатний релігійний мислитель 8 століття з Багдаду.

Яка кількість послідовників релігії Караїмів в Україні та світі?

Послідовників караїмської релігії близько 30 тисяч у світі, в наш час в основному вони живуть в Ізраїлі, а в Україні караїмів менше тисячі. У нас переважно це кримські караїми-тюрки за національністю.

Відомо, що релігія караїмів, є однією за найдавніших монотеїстичних релігій України”. Коли і де зародилася релігія караїмів на українських теренах ?

За думкою караїмського археолога, дослідника караїмської старовини Авраама Фірковича, предки караїмів в Криму оселилися у 6 столітті до нашої ери. Проте дані археології наразі дозволяють прослідкувати наявність людей, що сповідували релігію Тори у Криму з першого століття нашої ери. Це дає змогу назвати нашу релігію найдавнішою авраамічною релігією на українських землях.
Поза межами Криму, на землі Русі, караїми прийшли у середині 13 століття, коли за запрошенням першого короля України Данила Галицького оселилися у Галичі та інших землях того краю. За запрошенням князя Вітовта караїми оселилися наприкінці 14 століття у Великому Кнізівстві Литовському, де несли військову службу.

Чи мають  представники Караїмства свої храми?

Храм у властивому значенні цього слова у Торі був визначений лише один – той, що був споруджений у часи Мойсея – мішкан, скінія, а згодом у монументальних формах був зведений у Єрусалимі царем Шеломо (Соломоном). Храм був єдиним вибраним Богом місцем, де відбувалися релігійні обряди, свята, жертвопринесення. Цей Храм був зруйнований ще в давнину, та згідно пророцтв ТаНаХа, він буде відновлений у часи Машиаха. Тому про караїмські храми не йдеться. Місцем, де відбуваються релігійні збори послідовників караїмської релігії, де лунають молитви, вивчають Тору, є кенаса, що в перекладі означає «будинок зборів». До 1911 року стосовно кенаса також вживалася назва «караїмська синагога». Власне, кенаса і синагога – то слова-синоніми. Тільки кенаса – слово арамійського походження, а синагога – грецького. В Україні є кілька діючих караїмських кенас.

Чи мають караїми свої священні тексти ? Священною книгою караїмів є ТаНаХ (Тора, Невіїм, Кетувім – Закон, Пророки, Писання). Християни називають його Старим Заповітом.

Відомо, що Іудаїзм вірить у прихід Месії, християни вірять у другий прихід Ісуса Христа , мусульмани вірять у Магді. Чи вірять караїми у прихід Месії?

Так, караїми вірять у прихід Месії (Машиаха), адже прихід Месії предсказаний пророками ТаНаХу.

Чи вірять караїми у кінець світу?

Караїми у релігійних поглядах суворо дотримуються поглядів, висловлених пророками ТаНаХа, в тому числі щодо есхатологічних питань. У Святому Письмі читаємо пророцтва про певний катаклізм, внаслідок якого відбудеться зміна як духовних, так і фізичних умов життя на землі; праведники будуть нагороджені, а грішники – покарані.

Відомо, що караїмство є дуже схожим до Іудаїзму, і в мене виникає  таке питання. Яка найбільша відмінність караїмства від іудаїзму?

Власне, караїмізм можна назвати давнім іудаїзмом, таким, який сповідували пророки ТаНаХа. Проте в сучасній Україні ми, караїми, кажемо про нашу релігію як про окрему авраамічну релігію, аби не виникало плутанини, аби караїмів відрізняли від послідовників раввіністичного, талмудичного іудаїзму, з якими і асоціюється ця назва в першу чергу. А найбільшою відмінністю караїмів від послідовників раввіністичного іудаїзму є визнання основою нашої віри лише ТаНаХу, тоді як у іудеїв-раввіністів важливою підвалиною релігії є Талмуд.

Чи займаються українські караїми  місіонерською діяльність? Чи караїмом може стати лише караїм за походженням?

Якби предки сучасних кримських караїмів не вели місіонерську діяльність від давнини до часів середньовіччя, то навряд чи існував би караїмський народ, такий, яким він є сьогодні – з уникальною культурою, мовою, звичаями. Без релігійного місіонерства серед корінних народів Криму це було б неможливим, а невелика кількість вигнанців з Святої Землі ще у перші віки нашої ери розчинилася б серед сторокатого етнічного населення Кримського півострова. Проте з поширенням ісламу в Золотій Орді та згодом у Кримському ханстві місіонерська діяльність караїмів була припинена, оскільки прийняття прозелітів в тих умовах загрожувало карою з боку влади. Таке становище зберігалося і в роки Російської імперії, і вільне приєднання до караїмської релігії стало можливим лише після Лютневої революції 1917 року, та й то ненадовго. Адже в умовах тоталітарної держави з атеїстичною ідеологією в радянській Україні у караїмів були відібрані всі без вийнятку караїмські кенаси й закриті всі караїмські релігійні громади. Після набуття Україною незалежності у 1991 році цих перешкод нема, і в наш час серед караїмів є прозеліти, люди, які готові жити за принципами караїмської віри й прийняли караїмську релігію. Але вести певну місіонерську діяльність для караїмів складно, перш за все через малу чисельність.

Чи мають караїми свій світовий релігійний центр? Якщо мають то де саме?

Святим містом для караїмів є Єрусалим – місто, де існував Храм. В серцях караїмів живе туга за зруйнованим Храмом. Молитви про його відновлення, про навернення всіх людей до Бога лунають у наших кенасах.

Чи присутня  у караїмстві релігійна ієрархія ? Якщо присутня то хто очолює українських та світових караїмів ?

У караїмів нема ієрархії, подібної, скажімо, до тієї, яка існує у христянських церквах. Це йде всупереч засадничим основам караїмської віри про відсутність примусу і тиску в питаннях віри. Є лише координуючі органи, які об’єднують самостійні громади.

За яким календарю живуть українські караїми? Чи мають українські караїми свій релігійний календар?

Караїми живуть за календарем, який викладений у Торі, й з релігійних свят визнають лише свята, які згадуються у ТаНаХу.

Чи мають українські караїми свої духовні заклади освіти?

В Україні наразі нема таких закладів.

Якою мовою здійснюються караїмські релігійні служби, адже відомо, що караїми мають свою власну національну мову?

Традиційно караїми відправляють служби мовою Тори; також застосовують мови, рідні прихожанам кенас. Це важливо, адже головною метою і сенсом релігійних зібрань є донести у найбільш зрозумілий спосіб слово Боже жо кожного, хто переступив поріг кенаси. Для кримських караїмів такими мовами традиційно були караїмська, яка належить до тюркських мов, а згодом – і російська. Але завжди караїми вивчати мову Тори, яку називають святою мовою, адже лише володіючи нею, можна в найбільш адекватний спосіб, без посередництва перекладів, пізнати слово Боже.

Фото із архіву Олександра Дзюби Кенаса -караїмський будинок молитви.

Фото із архіву Олександра Дзюби
Кенаса -караїмський будинок молитви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерв’ю записав: Ігор Дмитрук

Спеціально для порталу Філософія і Релігієзнавство