Всі гностично-містичні концепції (Гм.к.) ми поділимо на великі групи:

– християнський гностицизм;

– пізній гностицизм;

– середньовічний гностицизм;

– сиро-халдейський;

– езотеризм і містицизм;

– окультизм і магія;

– масонство;

– інші містичні течії.

Маніхейство та мандеї відносять до персидського гностицизму, але ми їх розглянули у іранських релігіях.

Формули та структури

І. Християнський гностицизм

Маркіоніство†. Визнавали три бога. Перший – Отець Небесний (єдиний; творець; виключно трансцендетний; негативно пізнаваний; апатерналістський; ідеальний) протиставляється решті  – Яхве та Диявол (єдині; творці; переважно трансцендетні; обмежено пізнавані; патерналістські; ідеальні) –

(( [1 De Im/Tr Li Pa Id] + [1 De Im/Tr? Li Pa? Id] ) –

ДЕМІУРГ-ЯХВЕ + ДИЯВОЛ

+

[1 De? Tr? Ne Ap? Id] ) – ЄДИНИЙ (Бог – Отець небесний) .

Ебіоніти† (друга назва – евіоніти). Дотримувалися попередніх поглядів.

ІІ. Пізній гностицизм

Борборити† (інші назви – барбеліти, стратіотіки, пахоміти, фібіоніти, коддіани). Визнавали вісім архономів[1] (божеств), верховний з яких – Барбело – єдиний; творець; виключно трансцендетний; негативно пізнаваний; патерналістський; ідеальний. Решта – з аналогічними характеристиками, окрім статусу творця –

( [Р Nd Tr? Ne? Pa Id] – АРХОНОМИ (решта)

+

[1 De Tr? Ne? Pa Id] ) – БАРБЕЛО (Отець всіх сутностей) .

Герметизм. Герметисти визнавали Персональну Субстанцію, яка єдина; творець; виключно трансцендетна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеально-матеріальна – [1 De Im Li? Pa Ma|Id[2]] – ЄДИНИЙ (інші назви: Першопричина, Принцип, Бог, Все) .

Каїніти. Визнавали два бога. Перший – Єдиний (єдиний; творець; виключно трансцендетний; негативно пізнаваний; апатерналістський; ідеальний) протиставляється другому – Яхве (єдиний; творець; переважно трансцендетний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний) –

( [1 De Im/Tr Li Pa Id]  – БОГ-ДЕМІУРГ (Яхве або Істера)

+

[1 De? Tr? Ne Ap? Id] ) – ЄДИНИЙ  .

Бог-Деміург разом зі своїм створінням – Світом – перебуває на нижчому «недосконалому» рівні, на відміну Єдиного.

Графіка 14-1

 Карпократи. У інтерпретації Епіфана, Персональний Бог, описується, як єдиний; творець; переважно трансцендентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний – [1 De Im/Tr? Li Pa Id] – БОГ (Карпократський).

Офіти†, інша назва – офіани. Визнавали два бога. Перший – Єдинний (єдиний; творець; виключно трансцендетний; негативно пізнаваний; апатерналістський; ідеальний) протиставляється другому – Яхве (єдиний; творць; переважно трансцендетний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний) –

( [1 De Im/Tr Li Pa Id]  – БОГ-ДЕМІУРГ (Яхве)

+

[1 De? Tr? Ne Ap? Id] ) – ЄДИНИЙ  .

Мартинізм – одна із течій розенкрейцерів. Визнають Персонального Бога тринарського християнства, який [De Іmr Li Ра Іd] – ТРІЙЦЯ (Християнська).

Архонтики. Погляди аналогічні борборитам, з особливістю, що Яхве ототожнювався із Дияволом.

ІІІ. Середньовічний гностицизм

Богомільство†, інша назва – кудугери. Визнавали дві нерівноправні Персональні Субстанції. Перша (Єдинний) – єдина; творець; виключно трансцендетна; негативно пізнавана; патерналістська; ідеальна. Друга (Сатанаїл) – єдина; творець; переважно трансцендентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна –

( [1 De Im/Tr? Li Pa Id] – САТАНАЇЛ (Люцифер)

+

[1 De Tr? Ne Pa Id] )ЄДИНИЙ .

Вальденси, інші назви – «леоністи» або «ліонські бідняки». Сповідують Бога християн-тринаріїв – [De Іmr Li Ра Іd] – ТРІЙЦЯ (Християнська) .

Катари та альбігойці†. Визнавали два Персональних Бога: перший – єдиний; творець; виключно трансцендетний; негативно пізнаваний; патерналістський; ідеальний. Другий (Диявол) – єдиний; творець; переважно трансцендентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний –

[1 De Im/Tr Li Pa Id] – ДИЯВОЛ (Катарський)

+

[1 De? Tr Ne Pa Id] – БОГ (Катарський) .

Павлікани†. Уявлення про субстанції, аналогічні офітам та каїнітам (див. пункти ІІ), за виключенням, що Бог-Деміург не називався Яхве.

Тондракійці† (тондракіти). Погляди на Субстанцію аналогічні катарам, альбігойцям та богомілам.

ІV. Сиро-халдейський гностицизм

Сифіа?ни† (сетіани). Послідовники признають Персональсну Субстанцію – Трійця, яка іпостасна; творець; виключно трансцендентна; негативно пізнавана; патерналістська; ідеальна – [1i De Tr Ne Pa Id] – ТРІЙЦЯ (Сифіанська: Отець (Невидимий Дух), Мати (Барбело) і Син (Самозарождений).

Валентійці. Визнають чотири верховних божества. Двоє з яких (Першоотець і Нус) єдині; творці; виключно трансцендетні; негативно пізнавані; апатерналістскі; ідеальні. Решта (Алетея і Еннойя) – з аналогічними характеристиками, окрім статуса творця –

([1 De Tr Ne Ap Id] + [1 Nd Tr Ne Ap Id]) )

НУС (Розум) + АЛЕТЕЯ (Істина)

+

 ( ([1 De Tr Ne Ap Id] + [1 Nd Tr Ne Ap Id] )

ПЕРШООТЕЦЬ (Глибина, Хаос, Предвічний) + ЕННОЙЯ (Тишина, Милість, Думка)

V. Езотеризм і містицизм

Антропософія («Община християн» – напрям у антропософії). Послідовники пропонують інтеграцію Персональної Субстанції в Імперсональну Субстанцію. Бог описується, як єдиний; творець; виключно трансцендетний; негативно пізнаваний; апатерналістський; ідеальний. Імперсональна Субстанція – Природа – характеризується, як єдина; не-творець; виключно іманентна; позитивно пізнавана; апатерналістська; матеріальна –

[1 Nd Im Po Ap Ma] ПРИРОДА

?[1 De Tr~im Ne Ap Id]† – БОГ (Антропософський) .

Розенкрейцери†. Погляди на Персонального Бога, як і в тринарського християнства – [De Іmr Li Ра Іd] – ТРІЙЦЯ (Християнська) .

Теософія (вчення Блаватської). Визнається одна імперсональна та три  персональні субстанції. Імперсональна Субстанція (Непізнаване) описується, як єдина; творець; виключно іманетна; негативно пізнавана; апатерналістська; ідеальна. Двоє із Персональних Субстанцій (Потенціальна Мудрість і Вічна дуска) єдині; не-творці; виключно іманетні; негативно пізнавані; апатерналістські; ідеальні. Третя Персональна Субстанція (Непроявлений Логос) – з такими ж характеристиками, окрім статусу патерналізму –

(( [1 Nd Tr? Ne? Ap Id] + [1 Nd Tr? Ne? Ap Id] + [1 Nd Tr? Ne? Pa? Id] ) – ПОТЕНЦІАЛЬНА МУДРІСТЬ + ВСЕЛЕНСЬКА МИСЛЕОСНОВА (Вічна Думка) + НЕПРОЯВЛЕНИЙ ЛОГОС

+

      [1 De Im? Ne Ap Id] )НЕПІЗНАВАНЕ (Абсолют, Безособистісний Принцип) .

VI. Окультизм і магія

Хаотизм – магія хаосу. Хаоти крайнє індивідуальні, і дають різноманітні визначення Субстанції. Один із варіантів: перша Імперсональна Субстанція (Хаос) – єдина; не-творець; виключно трансцендетна; апатерналістська; обмежено пізнавана; ідеальна. Інша Персональна Субстанція (Деміург) меншовартісна – єдина; творець; переважно трансцендентна; обмежено пізнавана; патерналістська; ідеальна –

( [1 De Im/Tr? Li X~pa Id] – ДЕМІУРГ (Один із хаотиських варіантів)

+

[1 Nd Im? Li Ар Id] ) – ХАОС (Один із хаотиських варіантів) .

Телема – синкретична релігія Алістера Кроулі. Визнавав безліч божеств. Більшість із них множинні; не-творці; переважно трансцендентні; патерналістські; обмежено пізнавані; ідеальні. Але головне божество – єдине та творець, решта характеристик – ті ж самі. Сучасні телеміти можуть сповідувати дискордіанство, вікку, гностицизм, сетітство, люциферіанство і т.д. До телеми також відносять «клуб пекельного вогню» – вільнодумні клуби, що діяли в Британії в новий час.

( [1 De? Im/Tr? Li Pa id] + [P Nd Im/Tr? Li Pa id] ) –

ПАНТЕОН БОГІВ (Кроулівський).

Худу[3]. Визнають багаточисленість Персональних Субстанцій, які множинні; творці; виключно трансценднтні; негативно пізнавані; апатерналістські; ідеальні – [P De? Tr? Ne Ap Id?]?† – ПРАБАТЬКИ ?†.

Окультний нацизм[4] (найвідоміша організація – Товариство Туле). Вони визнавали Персональні Субстанції, які множинні; виключно іманентні; обмежено пізнавані; ідеальні; решта характеристик (статус творця та патерналізму) невизначені – [ P X Tr? Li X Id?]? – ВИЩІ НЕВІДОМІ ?

Вчення Хуана Матуса. Визнається дві протилежності, які також присутні у толтекській магії. Дві Імперсональні Субстанції: одна синонім порядку – Тональ (єдина; творець; виключно іманентна; обмежено пізнавана; апатерналістська; ідеальна), інша – хаосу – Нагваль (єдина; негативно пізнавана; решта характеристик невизначена).

( [1 De? Im? Li Ap Id] [5] + [1 X X Ne X Id?] ) – ТОНАЛЬ + НАГВАЛЬ .

В межах Тоналя можна розглядати Бога, який єдиний; творець; виключно іманентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний – [1 De? Im? Li Pa? Id]? – БО

Графіка 14-2

                                                                                                           VIІ. Масонство

Масони представляють із себе скоріш морально-етичний рух, ніж релігійне вчення.

Регулярне (консервативне) масонство. Визнає в основному іудейсько-християнські уявлення про Бога –

[1 De Іmr Li Ра Іd] або [De Іmr Li Ра Іd] – БОГ (Масонський: «Великий Будівельник (Архітектор) Всесвіту»).

Спекулятивне масонство. Признає за масонами право на власне бачення Бога, починаючи від деїзму і закінчуючи тринарським християнством. Назва Бога, така ж сама, як і в регулярному крилі.

Вільнодумне масонство[6]  (переважно у певних ложах Франції). Може включати в себе агностиків, атеїстів та вільнодумний деїзм (практично атеїзм, який визнає Бога, як абстрактний принцип чи ідею-символ).

VIІІ. Інші містичні течії

Дияволопоклоники та/або теїстичні сатаніти визнають іудейсько-християнського бога. [1 De Іmr Li Ра Іd] або [De Іmr Li Ра Іd] – БОГ (Іудейський та Тринарський).

Люциферисти (частина) признають певну Персональну Субстанцію, яка єдина; творець; виключно іманентна; негативно пізнавана; патерналістська; ідеальна – [1 De Тr Li Pa? Іd] – БОГ (Люцифериський: Абсолют). Можна розглядати, як гностицизм.

Храм Сета (частково вважається напрямом у сатанізмі, але його послідовники не відносять себе до цього руху). Визнають Персонального Бога, який єдиний; творець; переважно трансцендентний; обмежено пізнаваний; патерналістський; ідеальний – [1 De Im/Tr? Li Pa? Іd] – CET.

Також в дану групу можна віднести і лавейський сатанізм.

Андрій Дмитрук

[1] Також присутні в інших гнозтицизмах, окрім деяких християнських та азіатських гностиків.

[2] У герметизмі Єдиний включає в себе, як і матеріальний космос, так і ідеальних духів.

[3] Багато дослідників признають худу, як вигадку.

[4] В більшості випадків признається вигаданим, як і худу.

[5] Включаючи Матуского Бога.

[6] Авторська назва.