Первісні релігії

Тенгріанство, або релігія Тенгрі – монголо-тюрська язичницька релігія. За своїм типом вчення є політиєїстичною...

Релігія Маорі – давня язичницька релігія корінних жителів Нової Зеландії. Сьогодні релігію маорі сповідують не...

Поиск по сайту