totemТотемізм – це ланка анімізму, якою являється переконання  в тому, що існує таємничий  зв’язок між людиною і деякими класами об’єктів оточуючого середовища.

Іноді тотемізм вважався цілісною системою, але це припущення справедливе лише для деяких звичаїв.

Загальна концепція тотемізму була представлена Емілем Дюргеймом в його роботі «Примітивні  форми релігійного життя» у 1912 році. Ці висновки були засновані на спостереженнях за релігійним життям груп австралійських аборигенів. Вони вважали, що вони походять шляхом ряду реінкарнацій від свого тотемної тварини .

Це дало  підстави Дюргейму стверджувати, що поняття  тотема призвело до поняття душі. Тотеми зображуються на ритуальних предметах.

Звідси Дюргейм висловив припущення, що значення тотема – викликати магічні сили .

Зв’язок між тотемом і силами  був для Дюргейма поясненням, чому люди не їдять тотемних  тварин.

Пізніше вчені знову намагалися об’єднати тотемізм у систему, але антрополог Клод Леві-Страусс проаналізував це питання та у своїх роботах показав, наскільки різні  предмети та звичаї, які визначаються як тотемні. В результаті Леві-Страусс зробив висновок, що тотемізм – це  множина різнорідних, висхідних до фундаментальних анімістичних ідей та вірувань, які являють собою ідеалістично схожі явища.

портал ФІР