fetiФетишизм ( від португальського: талісман,ідол)— культ неживих речей у   первісних племен, виражений в обожненні та сліпому поклонінні.

Фетиш – матеріальний предмет,який обирається людиною або плем’ям за божество,особливо поширений у відсталих народів Африки та Австралії . Це може бути дерево, море, каміння. Історик культури 19 століття  Тейлор дає поняття  «фетишизм» як вчення про духів, втілених в тих чи інших речах та  або пов’язаних з ними або діючих через них.

Тейлор розглядав фетишизм як похідну від анімізму. Карл Маркс також  в ранніх роботах визначав фетишизм як первинну форму релігії , для якої характерні безпосередня залежність від предмету, як «релігію чуттєвих жадань». В більш пізніх роботах він характеризує фетишизм ширше – як соціальний феномен, який притаманний всім суспільствам та репрезентуючий  певну соціальну норму, владу.

У філософії 20 століття фетишизм був відсунутий на периферію, а в сучасному релігієзнавстві його розглядають як складову  міфології, а не як  першу  з ранніх форм релігії .

Щодо уявлення  про фетишизм африканських та австралійських племен, як про примітивну стадію розвитку релігії, вчені визначають, що це  є результат нерозуміння двох культур: африканської та європейської.

портал ФІР