Соціально-політичне вчення Платона – один з перших чітко сформованих поглядів на суспільний лад, тому його важливість важко переоцінити. Філософ виклав його у діалогах «Держава», «Закони» та в деяких листах, автентичність яких не доведено.

Соціально-політичний ідеал Платонівської Держави

Політична теорія Платона – перша суспільна доктрина в грецькій філософії (грецькі філософи тут). Платон починає розглядати людину в соціальному значені.

«Людина – істота політична», – Арістотель

Політика – наука про відношення людей не в етичному, а в ієрархічному значені.

Платон пропонує свою теорію: формування держави і суспільства на принципі «взаємодопомоги». В його державі повинно бути 3 верстви населення: філософи, військові, ремісники і землероби. Філософ вважав, що за умов демократії до влади приходять «недостойні», а тому керують лише для себе. Тому в Платона була, свого роду тоталітарна держава, в якій повинна була бути міфологія в яку всі будуть вірити. Перше покоління в неї не повірить і їх доведеться ув’язнити або навіть вбити. Вчений з’ясовує, що повинно бути у світогляді людини, щоб держава розвивалась правильно. Таким чином правителями у нього були філософи – правителі теоретики. Це вважається однією з причин утопічності держави Платона.

Військові та філософи у його державі не повинні мати приватної власності. У нижчої верстви населення – ремісників та землеробів – вона зберігається. Платон говорить, що потрібно ліквідувати «родини». Всі народжені діти відправляються у спеціальні інститути, школи, де визначатиметься до якого класу вони належатимуть. Вивчаються такі предмети як: арифметика, геометрія, астрологія + музика (як вчення про гармонію).

«- Чи будуть такі люди щасливими? – Ні !», – відповідь Платона в одному з діалогів

Платон вважав, що повинне бути загальне колективне щастя, а індивідуальне – не лише не потрібне, а й погане. Мистецтво не повинне було підкреслювати гедоністичні ідеї, воно повинно виховувати героя, який не бажатиме духовного спокою. Мистецтво, таким чином, слугує політичним цінностям. Платонівська держава нав’язує свою форму правління для всіх.