Платон – видатний філософ Стародавньої Греції, один з небагатьох, чиї праці збереглися цілком в оригінальному вигляді. З них можна дізнатися позицію мислителя щодо всіх важливих речей – це любов, мужність, дружба, справедливість, державний устрій. Останні теми висвітлені в діалозі «Держава».

У своєму міркуванні Платон виділяє загальні риси всіх держав. По-перше, у кожного громадянина повинна бути робота, заняття яким він вміє займатися. На думку Платона, майстер однієї справи ніколи не зможе стати хорошим в чомусь ще.

У будь-якій державі суспільство повинно бути поділено на три стани:

  1. Перший стан мудреців з хорошою освітою повинно правити.
  2. Другий стан складається виключно з солдатів, які охороняють як зовнішні кордони держави, так і порядок всередині неї.
  3. Третій стан забезпечує два інших – це стан працюючих громадян, робітників і селян.

Самі ж держави Платон ділить на п’ять типів: аристократія (влада обраних), тимократія (влада шанованих), олігархія (влада багатих), демократія і тиранія. При цьому Платон критикує демократію з тієї позиції, що брати участь в управлінні тоді можуть абсолютно всі, навіть не достойні. Тиранію Платон розглядає як пригнічення гідної меншини при мовчазній згоді більшості.

Ідеальна держава Платона – це аристократія філософів, яка саме зводить між собою найкращих людей, а пізніше дає їх дітям освіту, якщо у них є здібності.

Знання у Платона – це головна якість, завдяки йому людина може потрапити з одного стану в інший, тобто його положення в суспільстві залежить не від приналежності роду, а від особистісних якостей. При цьому філософів, які будуть керувати державою, Платон запропонував вибирати з числа стану варти. Самі правоохоронці виховуються не в сім’ї, а спеціальними людьми.

Філософ пропонував замінити практично всю систему охорони здоров’я простою гімнастикою, а хворим давати спокійно помирати. Дітей, народжених не в терміни, встановлені законом, Платон вважав за потрібне знищувати, як і дітей, народжених від «гірших» людей.

Утопія Платона – це держава, керована  філософами, яка контролює всі сфери суспільства, включаючи і сімейне життя. За сучасними мірками тоталітарна держава – це диктатура. Платон також підтримував селекцію людей, що пізніше було названо «євгенікою».

Ольга Степаненко