Відділення  політології  від інших  наук , які займаються  вивченням  сфери політичного життя  суспільства,  водночас  передбачало  виокремлення  її предмета.  На рахунок  предмета  політології   існує  багато  суджень.

Так  в  античний  період  у нерозривній  єдності  перебувало  приватне, політичне і державне  життя.  Інституційним  суб’єктом  політики  на  той  час виступала держава, оскільки  інших  політично  розвинених інститутів  не  існувало.

Об’єктом  у політико-філософських дослідженнях  Платона  і Арістотеля  стала  держава,  яка у свою чергу  перебуває  в нерозривному єднанні  з  суспільством.  Наука  про  політику  у Стародавній  Греції  стала  називатися  державознавством.

Предмет політології

Натомість ,  в ході  розмежування  громадянського  суспільства  та  держави,  з  появою  політичних партій,  груп інтересів, ЗМІ,  коло інституційних  суб’єктів політики  поступово  розширюється ,  що  й дало  можливість   обмежити трактування  політології  як  науки  про  державу і перетворити  її в науку, яка  цілковито  стосується  політики.  Визначаючи  за об’єкт  політології  сферу  суспільно-політичного  життя,  науковці  висловили  свої  думки щодо  предмету.  Для  перших   цим предметом  стала влада,  других –  політична  система, третіх – демократія, четвертих – політична культура.

Ні одна  галузь  наукового  знання,  досліджуючи  суспільно-політичне  життя не робить  це  з  системністю  як  сучасна  політологія , не маючи при цьому  ані соціально- політичної системи,  ані предмету.  Звідси  випливає,  що   політологія  не  може претендувати  на  вивчення  прояву   політичного життя  соціуму,  проте   як єдина  наука  старається  досліджувати   подібні   прояви   більше  у  системному вигляді.

Згідно з Ващенком і Корнієнком,  предмет  політології  вивчає  об’єктивні  закономірності  світового політичного  процесу,  відносин  в  країнах, групах  держав;  класових відносин, міждержавних,  між націями,  головним завданням  якого  є  утримання, збереження або завоювання  влади;  способи  управління  суспільно- політичними процесами.  Головним  предметом  політології  є пізнання  закономірностей  діяльності  керівництва та  соціального управління  на основі  публічної  влади.

 Богдан  Стрикалюк